Photo by: Jerome Wassenaar
Spotlight

‘Willen winnen triggert creativiteit en innovatie’

| Rense Kuipers , Jelle Posthuma

De Twentse studententeams schieten als paddenstoelen uit de grond. Na een zonne- en waterstofauto volgden een zonneboot, voetbalrobots, drones en een elektrisch superbiketeam. Wat is het belang van deze studentprojecten voor de UT? ‘Ze maken de UT wereldwijd bekend.’

Directeur Marketing & Communicatie Atilla Kerpisci ziet de samenwerking als een ‘1+1=3’-optelsom. Hij steekt zijn trots voor de studententeams niet onder stoelen of banken. In zijn kamer hangen ingelijste foto’s van studententeams, ontvangen als dank voor alle steun. ‘Studenten zijn onze belangrijkste ambassadeurs, in het bijzonder de teams. Ze combineren techniek, innovatie en hebben een ondernemende houding. Bovenal zijn ze uiterst zichtbaar en tastbaar.’

Geven en nemen

Het is geven en nemen tussen de universiteit en de daaraan gelieerde teams, vertelt de M&C-directeur. ‘We steken er als universiteit tijd en geld in. Ieder team krijgt een budget beschikbaar vanuit de afdeling Marketing & Communicatie. Daarnaast besteedt M&C uren aan advies en handjes op het gebied van techniek, management en communicatie. We helpen, maar ze moeten het vooral zelf doen. Het zijn immers zelfstandige teams met ieder een eigen stichting en businessmodel.’

Annelies Dekker (23) 
teammanager Solar Team Twente

Master technische natuurkunde

‘Ik denk dat de studententeams superleerzaam zijn. UT-studenten doen tijdens hun studie veel theoretische kennis op. In onze teams kun je deze kennis direct in de praktijk toepassen. Neem het Solar Team Twente: we werken in Australië een maand lang intensief samen. Dat zorgt naast inhoud ook voor soft skills. Deze vaardigheden komen in het bedrijfsleven goed van pas. Vanuit de UT hebben we twee begeleiders. Het idee is dat zij elk blijven, zodat er geen kennis verloren gaat bij teamwisselingen. De universiteit zet dit jaar in op de samenwerking tussen studententeams. Ik denk dat de intentie van dit plan goed is, maar het is wel belangrijk dat alles in goed overleg gaat.’

Als tegenprestatie voor de steun, leveren de teams medewerking bij marketing en pr-activiteiten van de universiteit. ‘Zo zijn ze aanwezig op de Open Dagen, beurzen en bij middelbare scholen’, zegt Kerpisci. ‘De teams zijn een perfect uithangbord voor jonge mensen om voor techniek te kiezen. Ze helpen ons bij het werven van studenten en in hun competities maken ze de universiteit wereldwijd bekend.’

Atilla Kerpisci, directeur Marketing & Communicatie. Foto door: Gijs van Ouwerkerk.

‘Je kunt drones niet vergelijken met zonneauto’s’

Op dit moment telt de UT zes officiële studententeams. ‘Space Society heeft zich ook al gemeld. Als een team past binnen onze criteria, staan we open voor elk nieuw team. Het was volgens Kerpisci broodnodig om na de forse toename in teams sinds 2016 met beleid te komen. ‘Daarvoor hebben we nu een commissie, met daarin Victor van der Chijs, enkele van onze UT-ambassadeurs uit het bedrijfsleven, collega’s van Strategic Business Development, het Alumni & Development Office en ikzelf. Wij evalueren bestaande teams, behandelen verzoeken van nieuwe teams en kijken wat we beschikbaar kunnen stellen. Je kunt immers niet drones met zonneauto’s vergelijken, zeker niet qua kosten.’

Cas Doornkamp (22)
electronica RoboTeam Twente

Master Embedded Systems

‘Dit is mijn tweede jaar in het RoboTeam. Vorig jaar deed ik mee als parttimer en dat smaakte naar meer. Nu doe ik nog een keer mee, als fulltimer. Tuurlijk, tijdens mijn opleiding heb ik ook projecten, maar die zijn niet vergelijkbaar met het RoboTeam. Het is een enorm project, waar je ontzettend veel zelf mag doen. Dit jaar staat bij ons de AI (kunstmatige intelligentie, red.) centraal. Hoewel we wel overleggen met de Raad van Bestuur, de toezichthouders van de studententeams, komt deze focus op de AI vooral uit onze eigen koker. De UT laat ons best wel vrij in wat we doen. Ze bieden voornamelijk ondersteuning, zodat wij het beste uit onszelf kunnen halen.’

Winnen

Het afgelopen jaar waren de successen wisselend voor de teams. Dit jaar debuteerde Electric Superbike Twente met winst in hun competitie, maar het RoboTeam werd bijvoorbeeld zevende in Canada. Green Team Twente wist de laatste keer de finish niet te halen in Londen, maar won wel het jaar ervoor. Ook het Solar Boat-team kampte afgelopen juli met materiaalpech in Monaco. Solar Team Twente werd in 2017 vijfde in Australië na een mislukte kwalificatie, maar rechtte twee maanden geleden de rug door op het EK in België de dubbel te pakken.

'In de onderlinge samenwerking zie ik verbeterkansen'

Heeft de UT eigenlijk verwachtingen van de teams? Volgens de M&C-directeur staat de leerervaring voorop, maar moeten studenten wel hun competitie willen winnen. ‘Studenten krijgen een allereerst een unieke leerervaring en ontwikkelen zich op een geweldige manier. Garantie op winnen heb je nooit, maar de drive om te winnen is enorm belangrijk’, stelt Kerpisci. ‘Willen winnen triggert namelijk creativiteit en innovatie. Wie gaat voor een eerste plaats, slaat vanzelf aan het innoveren. Je gaat per slot van rekening niet een concurrent verslaan door hetzelfde te doen. Bijkomend voordeel is dat je als winnaar natuurlijk volop in de schijnwerpers staat en je daarmee veel publiciteit genereert.’

RoboTeam 2018. Met deze robots ging het team de strijd aan in Montreal (Canada). Foto door: Arjan Reef.

Feike van Veen (21)
oud-teammanager Green Team

Bachelor technische natuurkunde

‘Voor ons was de UT in de eerste plaats een sponsor. Samen met andere partijen vullen ze het budget van het Green Team: de UT zorgt voor een zesde deel van het geld. In ruil voor deze deal is ons team een marketinginstrument voor de universiteit. De auto is beplakt met UT-stickers en wij staan bijvoorbeeld op de Open Dagen. Ook mag ons team gebruik maken van de faciliteiten van de UT en is er een raad van toezicht die ons begeleidt.’

Onderlinge samenwerking

Waar valt nog terrein te winnen? ‘Letterlijk door meer te winnen. Maar bovenal in de onderlinge samenwerking zie ik verbeterkansen’, zegt Kerpisci. ‘Bijvoorbeeld op technisch, organisatorisch en facilitair gebied. Maar ook in de marktbenadering, relatiebeheer en op pr-gebied kan er meer een vuist worden gemaakt. Dat stimuleren we, want we zien samenwerken als een kernwaarde. Om een saillant voorbeeld te noemen: het solarteam en Solar Boat Twente hadden voorheen weinig tot geen kennisuitwisseling en contact over welk type zonnecellen ze gebruikten. Dat verbaasde me enorm en dat is nu gelukkig anders.’

'Het zou gaaf zijn als de andere teams net zo bekend worden als het solarteam'

Kerpisci ziet dat meer samenwerkingsinitiatieven de kop opsteken: Het Green Team en Electric Superbike zitten in hetzelfde gebouw. En onlangs besloten alumni een handje te gaan helpen. Maar in een ideale wereld zitten alle studententeams onder één dak voor optimale samenwerking, vindt Kerpisci. ‘Die meerwaarde zagen we ook op verkenning in Delft. Zo denken we nu na over een gezamenlijk onderkomen in The Gallery fase 2, maar er is ook ruimte voor initiatieven op andere plekken, zoals de voormalige vliegbasis. In dat laatste geval kan ik me voorstellen dat de teams nog wel een kantoor of showroom op de campus hebben voor de nodige zichtbaarheid.’

Tot slot, waar hoopt de M&C-directeur op in de toekomst? ‘Het zou gaaf zijn als de andere teams net zo bekend worden als het solarteam. Misschien dat een sterkere, onderlinge samenwerking daar een grote bijdrage in kan leveren. Voor ons is het belangrijk dat de teams geassocieerd worden met de UT. Dan kunnen we het meeste voor elkaar betekenen.'

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.