CvB: wel in gesprek met Palestina-actiegroep, geen banden verbreken

| Rense Kuipers

Het college van bestuur gaat volgende week in gesprek met actiegroep Enschede Students for Palestine, maar is geenszins van plan om banden met Israël-gerelateerde instellingen te verbreken. Dat liet het CvB weten aan de universiteitsraad woensdagochtend. ‘Je kan het met elkaar oneens zijn, maar we moeten met elkaar in gesprek blijven.’

Photo by: Frans Nikkels
Archiefbeeld U-Today: collegevoorzitter Vinod Subramaniam tijdens een universiteitsraadsvergadering.

Het college van bestuur nam de universiteitsraad mee in de stand van zaken, naar aanleiding van grootschalige protesten aan andere Nederlandse universiteiten en de open brief verstuurd door actiegroep Enschede Students for Palestine. Die open brief is inmiddels ondertekend door bijna vierhonderd sympathisanten.

‘Oproep tot actie, geen eisen’

Collegevoorzitter Vinod Subramaniam en rector Tom Veldkamp gaan dus dinsdag met de actiegroep in gesprek, liet Subramaniam weten aan de Uraad. Vervolgens deelde de collegevoorzitter zijn kijk op de situatie, zowel op globaal, nationaal als UT-niveau. ‘Wat er gebeurt in Gaza, is een humanitaire ramp. Ik denk dat we allemaal diepbedroefd zijn over de tragedie van de afgelopen maanden. We zien ook op nationaal niveau dat elke universiteit ermee bezig is. Het is een kwestie die onze gemeenschappen bezighoudt, zowel studenten als medewerkers. We hebben empathie voor de heersende gevoelens. Tegelijkertijd zien we ook gewelddadige demonstraties. Zoiets is een onacceptabele uiting van het fundamentele, grondrechtelijke recht om te protesteren.’

En de situatie aan de UT? Anders dan aan andere Nederlandse universiteiten waren hier geen bezettingen en ontruimingen. Subramaniam zei de open brief van de actiegroep te bestuderen. ‘Ik zie de brief eerder als een oproep tot actie dan harde eisen. We gaan zien wat we kunnen doen. De bottom line is dat we in verbinding willen zijn met een gemeenschap die haar zorgen uitdrukt. We staan voor die dialoog.’

‘Polariseren en isoleren lost niets op’

Maar toegeven aan bijvoorbeeld de eis – of oproep tot actie – om banden met aan Israël gelieerde instellingen en bedrijven te verbreken, dat gaat te ver volgens de collegevoorzitter. ‘Banden verbreken is een erg radicale stap. We moeten grondig bestuderen wat mogelijk en logisch is. En inventariseren welke banden er zijn – die lijken vooralsnog erg beperkt.’ ‘Polariseren en isoleren gaat niets oplossen’, vulde rector Tom Veldkamp aan.

Het college van bestuur wil ‘stap voor stap’ omgaan met de situatie en de gemoederen van de gemeenschap. ‘Niets doen is geen optie. Maar wat we exact moeten doen, dat weet ik op dit moment niet’, aldus Subramaniam, die erop wees dat er op een universiteit altijd ruimte moet zijn voor dialoog en debat. ‘Het is een plek waar je op basis van feiten prima iemand kan fileren met argumenten. Zolang je dat maar op een respectvolle manier doet. Je mag het volledig met elkaar oneens zijn, maar je moet met elkaar in gesprek blijven.’

Oproep aan universiteitsraad

Opvallend was een oproep van de collegevoorzitter aan de universiteitsraad om hun kijk op de kwestie en hoe de UT daarmee om moet gaan te delen. ‘Ik wil graag weten hoe jullie erover denken, als studenten en medewerkers en als gekozen vertegenwoordigers namens deze universiteit.’

Nog opvallender was dat het vervolgens ijzingwekkend stil bleef. Universiteitsraadsvoorzitter Herbert Wormeester opperde enkele vragen en zorgen over de veiligheid tijdens de Batavierenrace die volgende week plaatsvindt. Verder vroeg hij of het college van bestuur een discussie over het Israël-Palestinaconflict ging organiseren. Subramaniam zag dat als een uitnodiging om gezamenlijk met de Uraad zo’n bijeenkomst te organiseren.

Maar vooral vanuit de studentenfracties bleef het verder oorverdovend stil. Alleen medewerker Pieter Boerman besloot met een ‘volmondige’ steunbetuiging aan het college van bestuur: ‘Ik steun volledig hoe jullie met de situatie omgaan. Ik zou niet door mijn omgeving gedwongen willen worden om een kant te kiezen in een conflict. Mijn voorkeur gaat uit naar een genuanceerde en respectvolle dialoog.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.