UT-verkiezingsdebat: ijsjes, internationalisering en het bsa

| Jelle Posthuma

Een ingevlogen ijskraam lokte potentiële stemmers vanmiddag naar het UT-verkiezingsdebat op het O&O-plein. Terwijl de toegestroomde studenten wachtten op hun koude consumptie, gingen de twee lijsttrekkers van UReka en DAS met elkaar in debat. Hoewel het kwik richting de dertig graden klom, was van een verhitte discussie geen sprake.

‘Heb je al gestemd?’ Dat was de belangrijkste vraag van de flyeraars op het plein voorafgaand aan het debat. Terwijl de twee lijsttrekkers het mobiele podium beklommen, vormde zich een lange wachtrij voor de ingevlogen ijskraam. Daardoor was de opkomst bij het verkiezingsdebat dit jaar fors. Een slimme zet van de medezeggenschap, al verliep het debat ook wat rumoerig door de vrolijk doorpratende studenten in de wachtrij.

Bindend studieadvies

Voor de centrale medezeggenschap, de universiteitsraad, zijn er dit jaar twee smaken: UReka en DAS. Onder leiding van Uraadsvoorzitter Herbert Wormeester bogen de twee lijsttrekkers, Sabin Kerwien Lopez (UReka) en Robin Kamphuis (DAS), zich over verschillende onderwerpen die de universitaire wereld op dit moment bezighouden, zoals het bindend studieadvies (bsa), de (rem op) internationalisering en studentenwelzijn.

Wat is voor jullie het belangrijkste onderwerp, vroeg Wormeester bij aanvang van het debat aan de twee kandidaten. Kamphuis koos voor het bsa, dat naar maximaal 30 punten gaat als het aan onderwijsminister Dijkgraaf ligt. ‘Wij denken dat deze maatregelen het probleem niet gaat oplossen. De huidige bsa-norm is erg strikt – een paar foutjes en je moet vertrekken, maar wij zien meer in een persoonlijke aanpak, waarbij studenten in overleg met een studieadviseur beslissen over hun eigen voortgang.’

Daar sloot Kerwien Lopez zich bij aan. Volgens haar is het nieuwe bsa-stelsel, waarbij studenten alsnog 60 punten in het tweede jaar moeten halen, uitstel van executie. ‘Het levert juist meer stress op, als studenten het in het tweede jaar niet halen. Daarom zijn wij tegen het huidige plan.’

Internationalisering

Naast het bsa bogen de twee lijsttrekkers zich over het onderwerp internationalisering. Vanuit Den Haag klinkt de roep om meer ruimte voor het Nederlands in het hoger onderwijs steeds luider. Houden wij dit debat volgend jaar in het Nederlands, wilde Wormeester daarom weten. Daar durfden de twee studenten zich niet over uit te spreken, maar zowel UReka als DAS benadrukten het belang van het Engels voor de UT. Maar: de taalbeheersing van zowel docenten als studenten moet beter, stelden de lijsttrekkers van beide partijen.

Voortbordurend op het thema internationalisering, stelde Kamphuis dat internationale studenten te weinig worden betrokken bij het studentenactivisme op de UT. Voor de partij die zich inzet voor ‘de ambitieuze student’ is dat een doorn in het oog. Hij pleitte voor gelijke kansen, zodat ook internationals kunnen deelnemen aan het actieve studentenleven. Kerwien Lopez noemde studentenwelzijn als belangrijk programmapunt van UReka. ‘We verwachten van de UT een duidelijke visie voor de komende jaren.’ Hetzelfde gold volgens haar voor het duurzaamheidsbeleid. ‘Dat moeten we echt snel gaan oppakken.’

Ruimtegebrek

Voorzitter Wormeester stipte tot slot het tekort aan ruimte aan op de campus. Is er nog steeds gebrek aan faciliteiten, wilde hij weten. ‘Wij krijgen hierover geen klachten’, reageerde Kamphuis. Maar in dit antwoord kon Kerwien Lopez zich niet helemaal in vinden. ‘Er is gebrek aan ruimte op de UT. We horen bijvoorbeeld van verschillende studieverenigingen dat ze geen ruimtes op de campus kunnen vinden om hun activiteiten te organiseren. Hierdoor zijn ze gedwongen dure locaties in Enschede te huren.’

Toen het einde van het debat naderde, bleek de ijscoman door zijn voorraad heen te zijn. Hebben jullie nog een laatste boodschap, vroeg Wormeester. ‘DAS staat voor de actieve student, die zich ontwikkelt naast het studeren’, zei Kamphuis. ‘Als je dat belangrijk vindt, stem dan op DAS.’ Kerwien Lopez koos voor een partij-overstijgende boodschap. ‘Ga vooral stemmen, want wij hebben de macht om dingen te veranderen op de UT.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.