‘Wij kunnen verandering brengen op de UT’

| Rense Kuipers

Opnieuw gaat de zetelstrijd voor de universiteitsraad tussen UReka en De Ambitieuze Student (DAS). Lijsttrekkers Sabin Kerwien Lopez en Robin Kamphuis geven aan de hand van vier ‘hete hangijzers’ in het hoger onderwijs een inkijkje in hun partijprogramma’s.

Het bindend studieadvies, naar 30EC of niet?

Kerwien Lopez: 'Het is zeker een interessant onderwerp en we hebben er een duidelijke mening over. In een ideale situatie zouden we helemaal geen BSA nodig hebben, maar helaas zijn onze mogelijkheden beperkt. We moeten ervoor zorgen dat iedereen de juiste opleiding volgt en de juiste onderwerpen leert. Een bindend studieadvies helpt daarbij. Met al het projectonderwijs op de UT zou afschaffen daarvan niet werken. Als één of meerdere projectgenoten vroegtijdig afhaken, creëert dat veel stress voor projectgenoten. Maar een BSA van 30 punten in het eerste jaar stelt problemen alleen maar uit tot later in iemands studie. We zouden een sweet spot moeten vinden, die past bij de opleidingen. Het BSA heeft zeker negatieve kanten, maar het is het minst slechte alternatief dat we hebben.’

'Iemands studievoortgang wordt veel te kwantitatief bekeken'

Kamphuis: ‘Ik denk dat wij qua standpunt niet erg verschillen. Als je in het eerste jaar slechts dertig punten hoeft te halen en het tweede jaar zestig, dan stel je alleen maar een beslissing uit. In het ergste geval pak je een jaar van iemands leven af. Tegelijkertijd is er ook het welzijnsaspect; je gaat in het eerste jaar vaak voor het eerst op jezelf wonen, moet voor jezelf zorgen en ontdekken wie je bent. Daar komt veel bij kijken, waardoor het wat mij betreft beter is te zoeken naar een gulden middenweg. Wel een redelijk stevig BSA hanteren, maar dat gepaard laten gaan met meer persoonlijke aandacht voor iemands omstandigheden. De UT heeft tal van studieadviseurs, maar iemands studievoortgang wordt veel te kwantitatief bekeken. Er moet ook ruimte zijn om je naast je studie te ontwikkelen.’

Studentenwelzijn en sociale veiligheid

Kamphuis: ‘Activisme vinden we ontzettend belangrijk. Het helpt in je persoonlijke ontwikkeling om je buiten de collegezalen ergens voor in te zetten. Maar het is wel iets dat onder druk is komen te staan, eerst onder andere door de invoering van het leenstelsel en later met name door de pandemie. We zitten nog steeds in de nasleep daarvan. Wie nog een jonge student is, is voornamelijk gewend om opgesloten te zitten. En studenten zijn andere dingen belangrijker gaan vinden. Liever studiepunten dan ontplooiing, kun je wel stellen. Het belang van zelfontplooiing willen we blijven agenderen, maar als het over deze thema’s gaat moeten we vooral realistisch zijn. Ik ga niet populistisch roepen dat we tig meer studentpsychologen moeten aannemen. De UT kan daarentegen wel meer ruimte maken voor ontplooiing en met name haar hulpstructuur beter zichtbaar maken. Op de UT-website zie je door de bomen het bos niet meer.’

'De hulpstructuur van de UT moet beter afgestemd en gecommuniceerd worden'

Kerwien Lopez: 'Tijdens de pandemie kwam veel focus op het thema welzijn en we merken dat de UT openstaat voor het opzetten van mooie initiatieven zoals de welzijnsweken. Maar wat we missen is afstemming, communicatie en transparantie. De UT moet ervoor zorgen dat studenten en verenigingen op de hoogte zijn van een visie op studentenwelzijn en kritisch reflecteren en informeren over de implementatie. Natuurlijk kan de UT niet oneindig veel studentenpsychologen aannemen, maar ze zou duidelijker moeten zijn naar studenten over andere, laagdrempelige opties als het gaat om welzijn. Die zijn er wel, het wordt alleen niet gecommuniceerd. Hetzelfde geldt voor het onderwerp sociale veiligheid; ik ben ook lid van de plaatselijke Amnesty-groep. Sinds de ondertekening van het manifest tegen seksueel geweld is er veel gebeurd. Maar er zijn nog veel hiaten; de hulpstructuur van de UT moet beter afgestemd en gecommuniceerd worden.’

De brief van de minister over internationalisering

Kerwien Lopez: 'Ik was zelf als international ook bang en dacht aan doemscenario's toen de discussie in de Nederlandse politiek begon. Ik snap dat het voortkomt uit capaciteitsproblemen, maar het is belangrijk om nogmaals te benadrukken dat internationale studenten en medewerkers integraal onderdeel zijn van deze universiteit. Wegens het tekort aan technisch geschoolde mensen op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat we internationale studenten en medewerkers toegang geven tot faciliteiten die hen in staat stellen hier te blijven en te integreren. Een van de dingen die we hielpen ontwikkelen is de minor Going Dutch. Veel mensen willen hier blijven na hun studie; een initiatief als dit kan daarbij helpen. Een tweetalig taalbeleid zou de meest inclusieve optie zijn. En ik zou ook zeggen dat er ruimte is voor opleidingen om hun taalbeleid te heroverwegen, als het past bij de context van de studie. Wij vinden dat competentie ertoe doet, daarom dringen we aan op een verhoging van de Engelse taaleisen. De UT heeft de laagste eisen van alle technische universiteiten in Nederland. Je wilt dat mensen hier studeren omdat ze dat willen, niet omdat de lat lager wordt gelegd.'

'Deze universiteit is mede gebouwd op veel mensen die amper Nederlands kunnen'

Kamphuis: ‘We weten nog niet hoe ingrijpend de gevolgen gaan zijn. Maar de algehele tendens die ik bespeur is vernederlandsing. Voor de UT is dat niet per se een goed iets. Deze universiteit is mede gebouwd op veel mensen die amper Nederlands kunnen. Ook voor bedrijven in de regio zijn die mensen onmisbaar. Dus het is absoluut van belang dat we het Engels niet kwijtraken. Er is in mijn ogen niks mis met het huidige taalbeleid. We redden ons er prima mee en als universiteit moeten we de vrijheid hebben om ons te kunnen onderscheiden.’

De staat van de medezeggenschap

Kamphuis: ‘Dat opnieuw twee dezelfde partijen strijden om de zetels, baart me zorgen. De medezeggenschap is voor veel studenten een ver-van-m’n-bedshow, dus we moeten er hard aan trekken om kenbaar te maken dat er verkiezingen zijn. Hoe mooi zou het zijn als iemand de bibliotheek uitloopt en er ineens vijf partijen voor je neus staan om stemmen te ronselen? We zijn zeker gebaat bij meer diversiteit in partijen. Ik maak me deze verkiezingsweek overigens nog meer zorgen over de multifactorauthenticatie. Eerder had iemand binnen een paar seconden gestemd, door zo’n inlogsysteem is het veel omslachtiger. Het klinkt misschien wat banaal, maar zoiets werpt een drempel op.'

'Een hoge opkomst versterkt de democratische structuur van de UT'

Kerwien Lopez: 'Over het algemeen is de medezeggenschap niet op zijn hoogtepunt. Maar de UT staat nog steeds aan de goede kant van de streep. We zetten in op meer communicatie over het belang van medezeggenschapsorganen. Want mensen hebben wel degelijk inspraak. Deze week hopen we dat veel mensen hun stem uitbrengen, want een hoge opkomst maakt de democratische structuur van de UT sterker. We willen mensen actief benaderen, zorgen dat ze goed geïnformeerd zijn en dat ze weten waarom hun stem ertoe doet.’

waarom op UReka stemmen?

Kerwien Lopez: 'Als partij voor alle studenten komen wij op voor ieders belang. Qua kandidatenlijst kozen we voor een zo breed mogelijke vertegenwoordiging en we hebben we een sterke focus op inspraak; we willen ervoor zorgen dat alle stemmen worden gehoord. Deel uitmaken van de universiteitsraad heeft vooral te maken met het geven van instemming of advies over het beleid van de UT. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, is ons initiatiefrecht. Zo is het initiatief voor gratis menstruatieproducten mede door ons gestart. Wij kunnen verandering brengen binnen deze universiteit, door belangrijke onderwerpen op de agenda te zetten.’

Waarom op DAS stemmen?

Kamphuis: ‘Er is absoluut overlap met de standpunten van UReka, maar wij zetten naar mijn idee meer in op ambitie en ontplooiing. Sowieso denk ik dat we meer het klassieke studentenleven proberen te vertegenwoordigen. En dat is dat er veel meer is dan alleen studie en studiepunten. Wat je daarnaast doet, is misschien wel veel bepalender voor hoe jij jezelf vormt. Wij willen studenten helpen te groeien.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.