Uraad akkoord met nieuwe onderwijsvisie

| Rense Kuipers

De universiteitsraad ging woensdagmorgen akkoord met de nieuwe overkoepelende onderwijsvisie voor de UT. De raad houdt echter zorgen over het tijdspad, nu de visie geïmplementeerd wordt.

De universiteitsraad kwam de vorige plenaire vergadering met een veelheid aan adviezen voor de zogeheten ‘Vision on Learning and Teaching’. Het mocht vooral wat concreter, gedurfder en met meer historisch besef, vond de raad afgelopen december. Bij monde van UReka-lid Milan Gomes is de raad ‘nog steeds niet volledig tevreden’ met de visie zoals die er vanmorgen lag. ‘Met name de identiteit van de UT kan beter terugkomen, evenals een uitleg van de visie in één helder statement.’

Volgens rector Tom Veldkamp was het betrokken schrijfteam terughoudend met al te veel aanpassingen maken aan het document. ‘Dat is een balanceeract, ze moeten wel het gevoel houden dat het hun document is.’ Overigens ging de rector akkoord met wat subtiele aanpassingen: niet alleen leren, maar ook het onderwijzen krijgt bijvoorbeeld explicieter aandacht.

Tempo en duidelijkheid

Zonder dat er een formele stemronde nodig was, ging de raad akkoord met de onderwijsvisie. Gomes maande wel tot tempo en duidelijkheid. ‘We gaan nu een moeilijkere fase in, die van implementatie. Als het aan ons ligt, richt je vooral op de balans tussen digitaal en fysiek onderwijs en het schrijven van de visie op masteronderwijs. We zien graag een overzicht van concrete stappen die genomen gaan worden.’

De rector gaf aan de Uraad regelmatig op de hoogte te blijven houden. Maar hij wilde zich niet al te veel vastpinnen op een strak tijdspad. ‘Nu we de visie gaan implementeren, betekent het dat het mensen direct gaat raken. Ik wil dat ze duidelijk hebben wat de consequenties voor ze zal zijn, wanneer die zich aandienen. The devil is in the details, we moeten de visie zorgvuldig en in continu overleg implementeren, niet van bovenaf opleggen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.