Uraad: nieuwe onderwijsvisie mag concreter en gedurfder

| Rense Kuipers

Wat meer historisch besef, meer lef en minder ‘buzzwords’. Dat advies gaf de universiteitsraad woensdagmorgen aan het college van bestuur over de nieuwe overkoepelende onderwijsvisie die in de maak is. Begin 2023 moet de visie af zijn.

In het midden: UReka-lid Milan Gomes.

Nu de nieuwe onderwijsvisie haar voltooiing nadert, vroeg het college van bestuur de universiteitsraad om advies. In de zogeheten ‘Vision on Learning and Teaching’ – nu acht A4tjes dik – staat ‘Learning-by-Interacting’ centraal. De onderliggende onderwijsdoelen van de UT zijn ‘Learning-By Doing’, ‘Building Inclusive Communities’ en ‘Self-development’. In een notendop: leren doe je door te doen, leren doe je samen en leren doe je door jezelf te ontwikkelen tot autonoom en kritisch denkend persoon.

Identiteit en buzzwords

De universiteitsraad kwam met een negental adviezen om de huidige conceptversie te verbeteren. De eerste aanbeveling ging over zelfreflectie: wie zijn we als universiteit en waarin verschillen we ten opzichte van andere instellingen? Milan Gomes (UReka) had voor de gelegenheid het lustrumboek ‘Van Landgoed tot Kenniscampus’ uit 2001 meegenomen naar de vergadering. ‘Veel van wat ruim twintig jaar geschreven stond, staat vandaag de dag nog steeds. Maar je moet diep graven in deze onderwijsvisie om dat terug te vinden. We hebben een identiteit als UT, dat weet ik zeker, maar die mag explicieter terugkomen.’

Ook andere zaken mogen nadrukkelijker terugkomen volgens de Uraad: het gaat niet alleen om de rol van studenten die onderwijs krijgen, maar ook van de docenten die lesgeven. Ook de plannen ten opzichte van Life Long Learning verdienen meer uitwerking, vond de raad. Maar op andere vlakken mocht het juist een ‘onsje minder’. ‘Al die buzzwords, daar houden we niet zo van’, zei Gomes. ‘Natuurlijk leest het lekker weg, maar prik je er eenmaal doorheen, dan lees je vooral holle frasen. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van zo’n document.’

Bovendien vond de Uraad dat het document wat meer lef verdient. ‘Wees niet bang om stippen aan de horizon te zetten’, zei Jaime de Bruin (UReka). ‘Natuurlijk kan de realiteit je inhalen. Maar duidelijk definiëren waar je naartoe wil helpt om zo’n visie minder breed te hebben, dat maakt het duurzamer.’ Want, zo stipte Gomes eerder tijdens de discussie aan: ‘Het zou jammer zijn als zo’n visie in de bureaula eindigt, als mensen het niet voelen of zich er niet in herkennen.’

Koorddansact

Het college van bestuur nam veel van de adviezen ter harte, met enkele op- en aanmerkingen. De roots van de UT gaan prominenter terugkomen, de buzzwords krijgen meer uitleg en context en de stippen aan de horizon zullen gezet worden. Maar het is volgens rector Tom Veldkamp een koorddansact om wel uitgesproken, maar niet te gedetailleerd te zijn.

Ook wilde de rector ervoor waken docenten te veel te belasten. ‘We willen ambitieus zijn, maar niet dwingend. Het is aan docenten om het tempo te bepalen. De werkdruk is hoog, we willen die druk niet onnodig verhogen.’ Daarnaast wees hij op het belang van communicatie over de visie. ‘Het centrale document zal overal hetzelfde zijn, maar de boodschap kunnen we op verschillende manieren brengen.’

In februari ligt de definitieve versie van de ‘Vision on Learning and Teaching’ ter instemming voor bij de universiteitsraad.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.