‘Extra oplossingen nodig op gebied van huisvesting’

| Jelle Posthuma

Studentenaantallen, internationalisering en personeelsproblemen, zomaar wat steekwoorden die de UT volop bezighouden. Maar wat verwachten de faculteiten voor 2023? Vandaag deel twee van een vijfluik: Bart Koopman, decaan van de ET-faculteit.

Wat wordt in 2023 belangrijk voor de faculteit ET?

‘Voor ons heeft huisvesting dit jaar prioriteit. 2022 was een overgangsjaar. Na corona liepen er opeens weer studenten door de gangen, dat vond ik geweldig om te zien. Het afgelopen jaar is onze faculteit hard gegroeid, dankzij goede scores bij verschillende projecten en plannen. Vorig jaar werden er maar liefst 140 vacatures vervuld. Bij onze faculteit werken nu 520 medewerkers, die we in ieder geval een eigen bureau en het liefst een (gedeeld) kantoor willen bieden. Ook moeten we zorgen voor voldoende labfaciliteiten.’

Krijgt de faculteit dit jaar meer ruimte?

‘Ik denk het wel. De bouw van de nieuwe werkplaats CUBE is een positieve ontwikkeling. Ook wordt aan de overkant van de Hengelosestraat, op het Kennispark, voor de zomer het Advanced Manufacturing Center (AMC) van Fraunhofer geopend. Waarschijnlijk wordt het nieuwe gebouw niet direct helemaal gevuld door Fraunhofer, en kan onze faculteit gebruikmaken van kantoorruimte. Toch zijn er extra oplossingen nodig op het gebied van huisvesting. De bezettingsgraad van de Horst is relatief hoog; onze medewerkers werken graag op de campus. Dat komt ook door de aard van het werk, bijvoorbeeld vanwege het gebruik van labs. Dit jaar blijft de druk op onze faciliteiten daarom aanzienlijk.’

Zijn er nog andere uitdagingen voor 2023?

‘De gehele samenleving staat voor grote uitdagingen. Denk aan het klimaat, de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne. Als reactie heeft de samenleving de neiging om in zichzelf te keren. Je ziet het aan de motie om de werving van buitenlandse studenten te stoppen, of de issues met kennisveiligheid. Het zijn weldegelijk grote dilemma’s, maar we moeten ons als universiteit juist niet afkeren van de buitenwereld. Dat zou haaks staan op academische waarden en de manier waarop we nu werken.’

Hoe gaat ET om met al deze uitdagingen?

‘Voor ons zijn duurzaamheid en resilience belangrijke thema’s. Dat geldt niet alleen voor onderzoek, maar ook voor onderwijs. Samen met ITC en BMS werken we aan de master Humanitarian Engineering. Ook de minor Sustainability wordt erg gewaardeerd door studenten. We willen uiteindelijk toe naar een duurzame samenleving. Daar kunnen we als ET, samen met de andere faculteiten, aan bijdragen.’

Waar moeten we verder op letten in 2023?

‘Komend jaar zetten we flinke stappen op het gebied van Life Long Learning. Ook de samenwerking met de VU komt in een nieuwe fase. De eerste studenten van de gezamenlijke bachelor Mechanical Engineering zijn afgestudeerd. Nu willen we naast onderwijs ook gezamenlijke onderzoekslijnen optuigen. Daarnaast voorzie ik dit jaar veel aandacht voor het zogenaamde ‘onderzoeksverdeelmodel’. De vraag is hoe we gelden van het ministerie het beste kunnen inzetten. Dat vraagt om keuzes op centraal niveau. Hoewel ik er als decaan natuurlijk in de eerste plaats ben voor mijn eigen faculteit, moeten we keuzes maken die uiteindelijk het best zijn voor de UT als geheel.’

Waar kijk je naar uit dit jaar?

‘Ik kijk onder meer uit naar het nieuwe Robotics Centre, dat vlak voor de zomer wordt geopend. Het moet een fysieke ruimte worden, waarschijnlijk in de Westhorst. Ik denk dat het Centre een grote vlucht gaat nemen. Het is een plek waar studenten, medewerkers en bedrijfsleven elkaar ontmoeten. Er is steeds meer aandacht voor robotica in de samenleving. Eerst voelde het voor veel mensen als een bedreiging, nu zien steeds meer het als een kans. Tot slot verheug ik me enorm op de komst van ITC naar de campus. Op het gebied van resilience en klimaat kunnen we veel aan elkaar hebben. Zo komt er een Living Innovation Lab aan de rand van de campus. Daar gaan we dit jaar mee aan de slag. Met de komst van ITC naar de campus is de afstand tussen alle faculteiten letterlijk kleiner geworden.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.