‘Discussie over internationalisering stemt me droevig’

| Stan Waning

Studentenaantallen, internationalisering en personeelsproblemen, zomaar wat steekwoorden die de UT volop bezighouden. Maar wat verwachten de faculteiten voor 2023? Vandaag deel vier van een vijfluik: Freek van der Meer, decaan van de ITC-faculteit.

Wat wordt in 2023 belangrijk voor de faculteit ITC?

‘Onze verhuizing naar Langezijds is natuurlijk het grootste thema. Het gebouw is bijna klaar. Eind maart is de oplevering en een maand later gaan we over. Wat me opvalt is dat het verlaten van ons huidige gebouw ook een enorme opgave is. Omdat we naar minder ruimte gaan, mag iedereen maximaal twee dozen meenemen. Het opruimen hier is al in volle gang. Een interessante operatie, maar alleen in positieve zin hoor. De verhuisplannen lagen er al in 2010, dus het mag nu ook een keer gebeuren.’

Kun je een beeld schetsen van hoe de verhuizing eruit gaat zien?

‘Niet in detail, maar de verhuizing zal een paar weken in beslag nemen. We wilden eerst in februari/maart over. Dan zijn er een paar onderwijsvrije weken, maar dat gaat niet lukken. In de verhuisweken gaan we over op online onderwijs. De coronaperiode was wat dat betreft een goede test.’

‘Rond de verhuizing willen we enkele activiteiten organiseren voor een goede landing op de campus. Voor onszelf, maar eigenlijk voor de hele UT. Het gebouw is open en ik hoop dat iedereen komt kijken. Na de zomer volgt een formele opening en dan werkt alles hopelijk optimaal.’

Waar kijk je naar uit in 2023?

‘Niet ITC-specifiek, maar ik kijk uit naar de komst van een UT-klimaatcentrum of klimaatinitiatief. Samen met Albert van den Berg, Cheryl de Boer en anderen werken we daar aan, vooral gericht op de gevolgen van klimaatverandering. Landelijk is dat er al, maar het is goed dat de UT dit jaar volgt. Het is positief dat onderwerpen rondom klimaat in trek zijn. De minor Sustainability bijvoorbeeld is populair. Daarnaast werken we binnen ITC toe naar de lancering van Lifelong Learning via de ITC online Geoacademy, dat is ook een hoogtepunt.’

‘Verder benoem ik vooral graag lopende zaken, zoals de ontwikkelingen in erkennen en waarderen, talentontwikkeling en diversiteit en inclusie. En de komst van de master Humanitarian Engineering is het benoemen waard. Dat doen we samen met BMS en ET. Naar mijn idee kunnen we meer zoeken naar zulke verbindingen. Hetzelfde geldt voor de aanstelling van gedeelde hoogleraren. Daar is een belangrijke rol weggelegd voor decanen: ik geloof in de kracht van complementariteit. Onze verhuizing gaat daar ook in helpen.’

Waar hoop je verder op dit jaar?

‘De voorbeelden die ik net noem: de komst van de master Humanitarian Engineering en Lifelong Learning, dat lukt alleen met de juiste ondersteuning. Het wordt niet vaak genoeg benoemd dat wij op de UT – en ik ook zeker binnen ITC – beschikken over een sterke support. Het werk van al onze diensten maakt al die ontwikkelingen mogelijk. Daar zijn veel bedrijven en instellingen jaloers op. Ook kijk ik in 2023 met bovengemiddelde interesse naar Pre-U, ATLAS en ECIU, waar mooie ontwikkelingen plaatsvinden.’

Wat zijn de uitdagingen voor 2023?

‘Ik ging met gemengde gevoelens 2022 uit. De discussie over internationalisering stemde me droevig. Niet alleen de aangenomen motie, maar vooral de ongenuanceerde ééndimensionale blik op het onderwerp. De motie is voor de politieke bühne en versterkt een bepaalde onderstroom in de samenleving, ten nadele van ‘buitenlanders’. Ik ben blij dat het CvB duidelijk aangeeft dat we internationale studenten en collega’s keihard nodig hebben. Het thema gaat de hele universiteit aan, maar zeker de ITC-faculteit. Het onderwerp raakt ook problemen rond het vinden van het juiste personeel. De vijver om uit te vissen wordt kleiner. Daar kunnen we als UT overigens ook in verbeteren. Kijk naar hybride werken, daar zijn we een voorloper in. Dat mogen we meer benadrukken. Soms zijn we te bescheiden.’

‘Wat we ook niet moeten vergeten zijn uitdagingen rond de thema’s sanctielijsten en kennisveiligheid. Dat raakt zoveel domeinen. Zeker binnen ITC werken veel collega’s uit landen die op een sanctielijst staan. Als Nederlanders denken we daar niet altijd over na, maar het doet veel met iemand als je land op een sanctielijst staat.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.