‘We willen in onze mensen investeren’

| Michaela Nesvarova

Studentenaantallen, internationalisering en personeelsproblemen, zomaar wat steekwoorden die de UT volop bezighouden. Maar wat verwachten de faculteiten voor 2023? Vandaag deel vier van een vijfluik: drie van een vijfluik: Jennifer Herek, decaan van de TNW-faculteit.

Photo by: RIKKERT HARINK

We staan aan de start van een nieuw jaar. Wat zijn je hopen en verwachtingen voor 2023?

‘We staan op een keerpunt. Er is zoveel gaande. We zijn van de ene crisis in de andere overgegaan. Ik heb het gevoel dat we als universiteit na de pandemie nog steeds ons ritme aan het terugvinden zijn en kijken hoe we terug kunnen keren. Om vooruit te gaan! De Shaping Expert Groups, waar ik ook bij betrokken was, zijn officieel klaar, maar de thema’s leven voort. We gaan nu een nieuwe fase in, om onze visie in de praktijk te brengen. We hebben een kans om te inversteren in onze gemeenschap, om te investeren in teams en om te werken met ieders belang in ons hoofd.’

Wat zijn de plannen voor de TNW-faculteit voor komend jaar?

‘Het is een belangrijk jaar voor ons. We ondergaan de eerste faculteitsbrede evaluatie gebaseerd op het Strategy Evaluation Protocol (SEP), waarbij onderzoekssuccess begint met een degelijke strategie. We geven nu vorm aan een nieuwe faculteitsstrategie, die ook impact zal hebben op onze organisatorische structuur. We gaan onze clusters formaliseren en vormgeven in afdelingen. Het creëren van de strategie is een gezamenlijke inspanning. Het zal gebaseerd zijn op input van de hele faculteit. We willen al onze academici in staat stellen een rol te spelen in dit proces.

Het komende jaar willen we ons ook richten op hoe we onszelf het beste kunnen organiseren en gedeelde kansen voor iedereen kunnen creëren. We ontwikkelen naar een meer coöperatieve manier van werken en moeten ons richten op evenwichtige teams in plaats van op individuele eilanden. We willen ook investeren in onze mensen. We hebben zelfs net de S&T Faculty Club gelanceerd. Dit idee kwam van de leden van onze gemeenschap, die een structuur wilden creëren voor het ondersteunen van verscheidene gemeenschappelijke activiteiten. Een team is nu bezig met het organiseren van bijeenkomsten om mensen bij elkaar te brengen.’

Zijn er specifieke thema’s of onderwerpen waar TNW zich op zal richten als het gaat om onderzoek en onderwijs?

‘Onze afdelingen zullen gebaseerd zijn op onze expertise, die natuurlijk verbonden is met de door de UT gedefinieerde thema’s - zoals energie, klimaat en gezondheid. Een thema wat een grote impuls heeft gekregen is geïntegreerde fotonica. We willen onszelf positioneren en meer zichtbaarheid creëren voor onze expertise op dit gebied. Op onze faculteit wordt ook veel onderzoek gedaan naar energietransitie. Een zeer actueel en belangrijk onderwerp. Fluid Dynamics en Translational Biomedical onderzoek zijn andere onderwerpen die we graag verder willen ontwikkelen.

Onderwijs gaat daarbij hand in hand. We willen graag meer aandacht besteden aan Life Long Learning. En we willen graag de mogelijkheid onderzoeken om een van onze programma’s, Advanced Technology, naar Amsterdam te brengen. We denken dat het een goede aanvulling is op de opleidingen die de UT al aanbiedt in de regio, waar technische kennis zo hard nodig is.’

Vorig jaar had je het over de faculteit’s problemen met huisvesting. Zijn er oplossingen aan de horizon te vinden?

‘We passen ons natuurlijk aan het nieuwe werken aan en erkennen meer flexibiliteit, wat inhoudt dat we deels vanuit huis werken. Verder zijn er plannen voor een nieuw gebouw dat wordt gedeeld door meerdere faculteiten, waaronder TNW. Op De Es is ruimte toegewezen, maar de exacte plannen moeten dit jaar concreet worden. Het is overigens wel erg leuk om deze oplossing aan de horizon te hebben.’

Zijn er nog uitdagingen voor de TNW-faculteit dit jaar?

‘We leven in onzekere tijden. Dat erkennen en deze onzekerheid omarmen is een uitdaging voor ons allemaal. Gezien de geopolitieke situatie is het moeilijk om ontwikkelingen te voorspellen. Als universiteit moeten we voorzichtig zijn met de impact die dat op ons kan hebben. En zeer belangrijk, we moeten onze verantwoordelijkheid om de academische vrijheid te bewaken niet uit het oog verliezen.’

Waar kijk je naar uit in 2023?

‘Ik heb zin in dit jaar. We hebben nu de mogelijkheid om als faculteit samen te komen in het ontwikkelen van een nieuwe strategie. Via het SEP-proces krijgen we ook de mogelijkheid om externe feedback te krijgen. We evolueren en groeien. De veranderingen die we aanbrengen zullen met alles waar we naartoe werken resoneren en dat versterken. Ook gaan we meer nadruk leggen op academische diversiteit en inclusiviteit, zodat iedereen zich welkom en veilig voelt en deel uitmaakt van een team. We hebben een zeer collegiaal en goed functionerend faculteitsbestuur en managementteam. Dit is het jaar om daarop voort te bouwen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.