Wervingsstop internationale studenten: gevolgen UT onduidelijk

| Jelle Posthuma

Stop per direct met het werven van internationale studenten. Dat was vlak voor kerst de boodschap van minister Dijkgraaf (OCW) aan hogeronderwijsinstellingen. Op korte termijn hoeft de UT geen activiteiten te schrappen, laat woordvoerder Laurens van der Velde weten. ‘Maar wat de maatregel precies voor ons betekent, moeten we nog onderzoeken.’

Foto: nieuwe studenten tijdens de Kick-In, de introductieweek op de UT.

Ook een officieel standpunt ten aanzien van de wervingsstop kan de universiteit vooralsnog niet delen, zegt Van der Velde. ‘We gaan de nieuwe brief van de minister eerst bestuderen. Er is geen grote paniek ontstaan binnen de organisatie, maar de situatie is wel complex. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen werven en informeren? Dat moeten we uitzoeken. De gevoelens vanuit de Tweede Kamer begrijpen we, daar willen we niet aan voorbijgaan. Al spelen sommige problemen zoals huisvesting minder in deze regio.’

Geen wervingsactiviteiten gepland

Voorlopig hoeft de UT niets af te gelasten door de wervingsstop, zegt Van der Velde. Op korte termijn, in de komende weken, zijn er geen wervingsactiviteiten gepland. Eerder hield de universiteit haar eigen activiteiten al tegen het licht, nadat Dijkgraaf nadrukkelijk vroeg om ‘terughoudendheid’ bij werving in het buitenland. ‘We hebben daarop besloten om even af te wachten met activiteiten in Duitsland, omdat deze niet uitsluitend gericht waren op tekortsectoren als ICT en techniek.’

De oproep om te stoppen met het werven van internationale studenten komt vanuit de Tweede Kamer. Eind november werd een motie aangenomen waarin staat dat universiteiten en hogescholen niet meer ‘actief’ mogen werven, zolang er geen nieuwe wetgeving is om de instroom van internationale studenten te beteugelen. De motie werd niet overal met gejuich ontvangen. Acht bestuurders, onder wie UT-collegevoorzitter Vinod Subramaniam, schreven een opiniestuk voor NRC waarin ze het belang van internationale studenten benadrukten.

Update 9/1: Brief aan Dijkgraaf

In een onlangs verstuurde brief aan minister Dijkgraaf vragen Twentse onderwijsinstellingen, waaronder de UT, burgemeesters en de Twente Board om vooral niet te stoppen met het werven van internationale studenten. Volgens hen is de werving van internationaal talent cruciaal voor de regio Twente en Oost-Nederland, in het bijzonder voor de ICT- en technieksectoren. In deze regio blijft daarom behoefte aan (beperkte) groei, zo stellen de ondertekenaars.

‘Uiterste terughoudendheid’

Minister Dijkgraaf liet in een eerste reactie op de motie weten dat instellingen al ‘uiterste terughoudendheid’ betrachten bij het werven, maar ze ‘enige ruimte’ willen behouden ten behoeve van tekortsectoren en krimpregio’s. Dit was voor Kamerleden echter niet genoeg: ze willen dat instellingen per direct en volledig stoppen met werven. Vlak voor kerst volgde daarom een tweede brief van Dijkgraaf, waarin hij de onderwijsinstellingen vraagt voorlopig te stoppen met het actief werven van internationale studenten.

De stop duurt in ieder geval tot februari. Dan komt de minister met wetsvoorstellen om de instroom van internationale studenten in goede banen te leiden.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.