Verbouwingen campus: Van nieuw waterlab tot meer glas en kleur voor Citadel

| Stan Waning

Op veel plekken op de campus wordt er momenteel lustig op los gebouwd en gerenoveerd. Sommige gebouwen staan op de wachtlijst voor een opknapbeurt. Hoe vorderen al die plannen? Een rondje langs de bouwplaatsen met portefeuillehouder vastgoed Nico-Tom Pen (CFM).

De renovatie van Langezijds loopt op schema en moet begin 2023 klaar zijn.

Langezijds (#17)

Het is met afstand de grootste renovatie op de campus en vanaf de hoofdingang ook bijna niet te missen: de verbouwing van Langezijds. Het nieuwe onderkomen voor de faculteit ITC noteerde in april de eerste mijlpaal. Het gebouw was vanaf toen wind- en waterdicht. Sindsdien loopt de renovatie voorspoeding. ‘Met de faculteit maar ook met het college van bestuur maakten we al een rondje door het gebouw. Het begint er steeds meer op te lijken. De renovatie loopt op schema en moet begin 2023 klaar zijn.’

Gelijktijdig is de verbouwing van de kop van Langezijds begonnen. Dit deel ligt aan de kant van de hoofdingang van de campus. De oplevering hiervan volgt een half jaar later. Daarna wordt de buitenruimte rond het gebouw aangepakt.

Citadel (#9)

Naast het O&O Plein is bouwpersoneel al maanden in de weer bij Citadel. Het gebouw wordt flink onder handen genomen. ‘Dat was hard nodig, want met Citadel is nooit echt iets gedaan. Het klimaatsysteem was verouderd en functioneel moest er veel gebeuren’, vertelt Pen.

De verwachting is dat de verbouwing dit jaar nog wordt afgerond. Dan is Citadel aan de binnenkant van meer glas en kleur voorzien en in de centrale hal is de verkeersruimte op elke verdieping iets vergroot. Voor de verbouwing huisde er enkel ondersteunend personeel – waaronder de servicesdesk van LISA - , na de verbouwing is er ook plaats voor de vakgroep Human Media Interaction van de faculteit EEMCS.

De Boerderij (Faculty Club) (#42)

De afronding van de renovatie van de Boerderij laat nog even op zich wachten. Het gebouw is in ieder geval niet gereed voor begin 2023. De Boerderij stond leeg, maar als de renovatie af is fungeert het als ‘Contact Centre’: een loket waar studenten met vragen terechtkunnen en waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Pen: ‘Het is nu een enorme puinhoop en soms bijna onherkenbaar. De renovatie kunnen we volledig inrichten naar de nieuwe functie. De techniek in het gebouw was ook aan vernieuwing toe.’

Boerderij Bosch (#62)

De renovatie van Boerderij Bosch is ingepland voor volgend jaar. Ondanks wat onrust – leden van personeelsvereniging UT-Kring vreesden dat zij de boerderij moesten verlaten door de nieuwe plannen – blijft voor de gebruikers alles hetzelfde in Boerderij Bosch. ‘In de boerderij was vooral het ventilatiesysteem een issue, dus dat wordt aangepast.’

Waterlab

Aan het water bij het Hogekampplein stond tot voor kort een zeecontainer. In die container zat een membraanfiltratie-installatie, die het water in de vijver zuiverde tot irrigatiewater voor de sportvelden op de campus. Op korte termijn wordt die container ingeruild voor een waterlab, dat al zichtbaar is aan de kant van UTrack en dienst gaat doen als proeftuin voor water- en membraanonderzoek. Hoofdgebruiker wordt het membraancluster van de faculteit TNW. ‘Het mooie is de combinatie. Het lab gaat een functie vervullen op de campus, maar ook voor onderzoek. Het zou mooi zijn als we die combinatie vaker kunnen maken.’

CUBE

De bouw van de nieuwe werkplaats voor de faculteit ET loopt opnieuw vertraging op. CUBE zou aanvankelijk begin 2023 klaar moeten zijn, maar door een aanpassing in het ontwerp werd dat uitgesteld naar de zomer van 2023. Door wat aanpassingen in het vergunningstraject wordt dat nu begin 2024. De aanbesteding voor het gebouw – dat tussen Noordhorst en Kleinhorst wordt geplaatst – ligt eveneens stil. De bedoeling is dat de bouw dit jaar begint. De klus neemt zo’n anderhalf jaar in beslag.

Paviljoen (#6)

Een gebouw dat ook aan een opknapbeurt toe is: Paviljoen. Als de verbouwing van Citadel gereed is en CES terug naar de oorspronkelijke plek kan, dan begint de verbouwing van Paviljoen. ‘En die is hard nodig. Het gebouw wordt niet alleen vernieuwd, maar we willen het ook vergroten. Als je nu van bovenaf naar het gebouw kijkt, dan zie je drie hoeken. Dat worden er vier.’

Die verbouwing voert de UT ‘met respect voor het gebouw’ uit, aldus Pen. ‘Paviljoen heeft geen beschermde status, maar we zien het wel als een bijzonder gebouw. Daarom voeren we het ontwerptraject samen met de zoon van de oorspronkelijke architect uit, zodat de architectonische waarde behouden blijft.’

Langetermijn Strategisch Huisvestingsplan (LTSH)

Ook op lange termijn verandert er veel op de campus. Die veranderingen worden op het moment uitgewerkt in een nieuw strategisch huisvestingsplan voor de komende tien jaar. Naast de bovenstaande projecten staan er meerdere grote renovaties en nieuwbouwprojecten op de rol.  Pen: ‘Op gebied van renovaties zijn achtereenvolgens Cubicus, Zilverling en vervolgens Horst aan de beurt. Daarnaast wachten ook grote nieuwbouwplannen om hoofd te bieden aan de groei in zowel personeel als studenten. We beogen meters toe te voegen bij de Horst en op de Es komt onderwijs- en onderzoeksruimte voor de technische faculteiten. Simpel gezegd willen we voor het onderwijs stoeltjes toevoegen aan de campus. Ook denken we na over de toekomst van onze sport- en cultuurvoorzieningen. We zien dat het aanbod in verhouding tot het aantal studenten de afgelopen jaren alleen maar is gedaald, terwijl dit juist een belangrijk onderdeel van onze campus vormt.'

Fraunhofer naar het Kennispark

De verhuizing van Fraunhofer Project Center (FPC) is aanstaande. In 2023 gaat het onderzoeksinstituut over naar het Kennispark, waar de UT een nieuw gebouwd pand huurt. Drie jaar geleden kwam Fraunhofer naar Twente. Die jaren was Horst het thuis voor het projectcentrum.

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.