Verkiezingen Uraad: er valt weinig te kiezen

| Rense Kuipers

Twee partijen voor studenten, twee voor medewerkers. Veel stemkeus is er niet voor de kiezer, tijdens de aankomende verkiezingen – van 13 tot en met 17 juni – voor de universiteitsraad.

Huidige leden van de universiteitsraad, tijdens een plenaire vergadering.

Studenten kunnen kiezen tussen twee ‘oude bekenden’: UReka, dat al sinds 2001 bestaat en De Ambitieuze Student (kortweg DAS, opgericht in 2015). Beide partijen zitten momenteel in de Uraad, met respectievelijk zes zetels (UReka) om drie (DAS). Beide hebben ze vijftien kandidaten op hun lijst staan.

Tijdgebrek

De afgelopen twee jaar meldden zich meerdere partijen in de strijd om de zetels. In 2020 konden studenten ook stemmen op Genesis en uTOP. Laatstgenoemde partij deed vorig jaar eveneens mee aan de verkiezingen, maar wist toen geen zetel te veroveren. Dit jaar is uTOP niet van de partij.

Volgens oprichter Jorg Wellink komt dit voornamelijk door een gebrek aan tijd. ‘Het betekent niet dat uTOP niet meer bestaat. De partij is opgericht door een ondernemer – een drukke ondernemer – en onze doelgroep bestaat grotendeels uit drukke, ondernemende, internationale studenten. Door die drukte bleek het moeilijk om dit verkiezingsjaar kandidaten te vinden.’

Tien kandidaten voor negen zetels

Medewerkers hebben ook een relatief beperkte keuze de aankomende verkiezingen. Momenteel zijn de negen medewerkerszetels verdeeld over vier partijen: Campus Coalitie, List P-Nut, Partij van de UT en List Weppelman. Van die vier partijen blijven alleen Campus Coalitie (met negen kandidaten) en List Weppelman (met alleen business controller Jacqueline Weppelman) over. Met andere woorden: er staan tien kandidaten verkiesbaar voor negen zetels.

Opheffing Partij van de UT

Met name het ontbreken van de Partij van de UT op de kieslijst is opvallend. De partij houdt na zo’n vijftien jaar op te bestaan, bevestigt Dick Meijer, het enige nog zittende lid van de PvdUT. Zelf gaat hij aan het eind van dit kalenderjaar met pensioen. ‘Twee jaar geleden, toen ik me nog voor een laatste termijn kandideerde, hebben we geen tijd en energie meer gestoken in het werven van kandidaten. Andere PvdUT’ers haakten om verschillende redenen af: ons laatste studentlid Vincent Witmond studeerde af en personeelsleden stopten vaak ook uit teleurstelling over het beleid ten aanzien van verengelsing als verdienmodel en het academisch karakter van het onderwijs.’

de universiteitsraad

De universiteitsraad is het centrale medezeggenschapsorgaan van de UT en telt achttien zetels, verdeeld over negen studentleden en negen personeelsleden. Zij behartigen de belangen van studenten en medewerkers op de UT, bijvoorbeeld wanneer het gaat over financiën, faciliteiten, centrale beleidsplannen en onderwijskwaliteit. Iedere zes weken heeft de universiteitsraad een openbare overlegvergadering met het college van bestuur, waarbij de raad – afhankelijk van het onderwerp – instemmingsrecht, adviesrecht of initiatiefrecht heeft.


Stemmen kan vanaf maandag 13 juni, 9 uur ‘s ochtends tot vrijdag 17 juni om 12 uur ‘s middags. Tijdens die week ontvangen studenten en medewerkers een mail met een uitnodiging om te stemmen. Dat kan ook via www.utwente.nl/vuur.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.