‘Langstudeerboete is doodsteek voor activisme, die moet van tafel’

| Stan Waning

De zetelstrijd in de universiteitsraad gaat ook dit jaar tussen UReka en De Ambitieuze Student (DAS). Lijsttrekkers Oliver Davies en Robin Kamphuis hopen naast zetelbehoud op een hoge(re) opkomst.

Oliver Davies en Robin Kamphuis.

De stembussen gaan bijna open, maar jullie partijprogramma’s staan nog niet online. Wanneer gaat dat gebeuren?

Davies: ‘Het programma verschijnt deze week online. In hoofdlijnen is het hetzelfde programma als vorig jaar, maar we vulden uiteraard aan op de grote huidige thema’s, zoals de financiën van de UT. Vorig jaar speelden er minder acute uitdagingen.’

Kamphuis: ‘Het programma is af, dus dat kan elk moment online verschijnen. Met nog een paar dagen te gaan wordt het daar nu wel tijd voor.’

De negen studentenzetels worden al drie jaar op dezelfde manier verdeeld: UReka zes, DAS drie. Wat zegt dat over de staat van de medezeggenschap?

Davies: ‘Het is opvallend dat er geen nieuwe lijsten verschijnen. Het kan zo zijn dat studenten de status quo accepteren en zich voldoende gerepresenteerd voelen in de huidige opzet. We proberen de verkiezingen volgende week groots aan te pakken. We gaan bij studenten langs en proberen ze bewust te maken van het belang van de verkiezingen. De grootste winst valt te halen in de groep die niet stemt, zo’n driekwart van de studenten. Die groep bereiken is het lastigst.’

Kamphuis: ‘Dat de betrokkenheid van UT’ers te laag is. We doen keihard ons best, maar het zou geweldig zijn als een nieuwe kandidaat of een nieuwe partij zich meldt, die makkelijker de eigen achterban weet te bereiken. Met DAS zoeken we volgende week alle avonden de studenten op, bij verenigingen, in huizen en overdag flyeren we op de campus. Ik denk dat zowel UReka als wij uitstekend in staat zijn om studenten te bereiken, maar er is een hele zee met studenten die niet zo betrokken is en vaak ook niet stemt. Die mensen proberen we te bereiken en te betrekken.’

Op welke verkiezingsuitkomst hopen jullie?

Davies: ‘In ieder geval een hogere opkomst, dat zou voor iedereen mooi zijn. Hoe meer zetels we met UReka pakken, hoe beter. We willen proactief zijn en dat kan het beste met een groot aantal zetels. Wie weet pakken we een zevende zetel, maar dat verwacht ik niet. We willen in ieder geval de zes behouden.’

Kamphuis: ‘Vorig jaar waren we ontzettend dichtbij de vierde zetel. Een klein aantal stemmen gaf de restzetel aan UReka. We hopen dit jaar in ieder geval op die vierde zetel, maar hoe meer hoe beter natuurlijk.’

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Studentenactivisme staat onder druk en met de terugkeer van de langstudeerboete lijkt die druk alleen maar toe te nemen. Hoe hopen jullie daar wat aan te doen?

Davies: ‘Dat is heel lastig. Het voorstel zit nog in een vroeg stadium, maar willen benadrukken dat activisme hetgeen is dat deze campus en universiteit zo mooi maakt. We willen activisme al langer opkrikken en dan zorgt zo’n voorstel bij veel studenten voor zorgen. Het college van bestuur heeft het vaak over het belang van activisme en dat is positief, maar dat moet nu ook blijken uit actie. Het belang van activisme is enorm voor de universiteit.’

Kamphuis: ‘Op dit thema hopen wij als partij de raad te ontstijgen. We zijn met de Student Union bezig met een opiniestuk in landelijke kranten en zijn ook met het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) in gesprek over wat we hieraan kunnen doen. De langstudeerboete is de doodsteek voor het activisme, als die terugkeert houdt het studentenleven zoals wij dat kennen op te bestaan. Dat mogen we niet accepteren. Als het nodig is moeten we ons als studenten mobiliseren in Den Haag.’

Wat is voor jullie het belangrijkste thema het komende collegejaar?

Davies: ‘De kwaliteit van onderwijs staat bij ons voorop. Hetzelfde geldt voor de mening van de studenten. Wat de universiteit ook wil, daarin moet altijd de mening van de student worden meegenomen. De financiën van de UT en de kwestie internationalisering zijn grote thema’s en kunnen de kwaliteit van onderwijs raken, daar zullen wij heel scherp op zijn. De kwaliteit moet gewaarborgd blijven.’

Kamphuis: ‘Naast de zorgen over het studentenactivisme, is dat ook de financiële situatie van de UT en de gevolgen van de wet Internationalisering in Balans. Op die thema’s willen wij ervoor zorgen dat onze stemmers zo min mogelijk worden benadeeld door gevolgen van die twee dossiers.’

Waarom moeten studenten op UReka/DAS stemmen?

Davies: ‘We zijn er trots op dat we een partij zijn voor alle studenten, niet alleen voor onze eigen achterban. We zijn proactief en voor positieve verandering. Elke cyclus horen we zorgen van studenten aan en die leggen we voor aan het college van bestuur. Dat blijven we doen, het liefst voor zoveel mogelijk studenten.’

Kamphuis: ‘Als verkozen vertegenwoordigers representeren wij per definitie de student, maar met DAS blijven wij benadrukken dat studeren zoveel meer is dan enkel de studie die je volgt. Studeren gaat niet alleen om goed onderwijs en de mooie campus, maar ook om de mogelijkheid om jezelf buiten je studie te ontwikkelen. Daar blijven wij voor knokken.’


De universiteitsraadsverkiezingen vinden van 10 tot 14 juni plaats. Medewerkers en studenten kunnen stemmen per e-mail.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.