Uraad: niet tornen aan coöptatierecht

| Jelle Posthuma

Verschillende Uraadsleden sprongen woensdagmorgen in de bres voor het coöptatierecht, waarmee de huidige campusbewoners hun nieuwe huisgenoten zelf kiezen. Het CvB ziet de coöptatie het liefst zo snel mogelijk verdwijnen.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Het ging woensdagochtend tijdens de Uraad over één klein zinnetje in het LTSH (Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan), waarin staat dat het CvB de drempel van het coöptatierecht wil verlagen. ‘Dit zinnetje baart ons zorgen’, zei Kevin Witlox (UReka). ‘Grote campushuizen, met soms 16 bewoners, moeten de keuzevrijheid behouden om hun huisgenoten zelf uit te kiezen. Je wilt geen astmapatiënten met rokers in één huis, of nachtbrakers met ochtendmensen.’

Er zijn heel wat studenten die moeilijk een woning kunnen vinden in Enschede, vervolgde Witlox zijn betoog. ‘Dit probleem moeten we aanpakken. Maar wij denken dat het aanpassen van de coöptatie negatieve gevolgen zal hebben voor het welzijn van studenten. We vragen daarom om naar andere alternatieven te kijken om het huisvestingsprobleem op te lossen.’

De gemeente Enschede en de woningcorporaties werken hard aan extra woonruimte voor studenten, reageerde Mirjam Bult, vicevoorzitter CvB. ‘Ik begrijp dat studentenhuizen hun woongemeenschap koesteren. Tegelijkertijd zien we dat sommige studenten worden buitengesloten vanwege hun culturele achtergrond. Het gaat hierbij niet om allergieën. Ik zeg het maar ronduit: het gaat om discriminatie. Overigens krijgen niet alleen internationale studenten te maken met deze exclusie: ook Nederlandse studenten ervaren problemen met de coöptatie. Als het aan het CvB ligt, schaffen we het direct af.’ 

Het verhaal van Bult zorgde voor de nodige reacties vanuit de universiteitsraad. ‘Niemand is vóór discriminatie’, zei Maarten Bonnema (UReka). ‘Maar volgens mij gaat het hier om een tekort aan studentenwoningen door het groeiende aantal studenten. Het afschaffen van de coöptatie gaat niets veranderen aan dit tekort. We moeten niet tornen aan de keuzevrijheid van studenten om hun eigen huisgenoten te kiezen – dat lost het probleem niet op.’

Volgens Dik Schipper (Lijst ET) schuift de UT ‘het probleem’ van de internationalisering op het bordje van de studenten. ‘En het is al helemaal verkeerd om woorden als discriminatie te gebruiken.’ Daar was Dirk Koelewijn (DAS) het roerend mee eens. ‘Studenten hebben niet gekozen voor de snelle internationalisering. Het overgrote deel van de studenten is nog steeds vóór coöptatie.’

Voorgeschiedenis

Het debat over de coöptatie speelt al langer. Al in 2010 was het onderwerp van discussie in de Uraad. Toen ging het gedeeltelijk afschaffen van de coöptatie niet door. Ook het plan voor een ‘omgekeerd coöptatierecht’ vond enkele jaren geleden geen doorgang.

Ook Alina Ritter (UReka) deed een duit in het zakje. ‘Inclusiviteit is heel belangrijk. Maar volgens mij moeten we eerst de mindset van studenten veranderen. Ik weet als Duitse student hoe moeilijk het is om in Enschede een woning te vinden. Maar ik weet ook vanuit mijn eigen ervaring dat je het niet moet opdringen. Ik kwam terecht in een huis waar de bewoners mij eigenlijk niet wilden. Na een jaar ben ik vertrokken: met deze mensen wilde ik helemaal niet samenwonen. Als je het opdringt, worden de internationale studenten aangewezen als zondebok.’

Het CvB kreeg ook bijval voor de plannen om het coöptatierecht aan te passen. Volgens Lefika Otisitswe (uTOP) zijn studenten in Enschede ‘gewend’ aan de coöptatie. ‘Daar ligt de kern van het probleem. Ik weet nog toen ik hier net kwam en dacht: alle Afrikanen horen in het ITC-hotel en de Nederlandse studenten wonen op de campus. Het voelt een beetje als segregatie. Ik vind dat het CvB zelf de knoop moet doorhakken over het coöptatierecht. Anders blijven we bezig.’

‘Het CvB bepaalt niet wat er met de coöptatie gebeurt’, reageerde Bult. ‘Uiteindelijk zijn het de woningcorporaties die beslissen. Maar het onderwerp is te gevoelig om te laten liggen. Daarom moeten woningcorporaties en studenten samen op zoek naar een oplossing. Volgens mij zouden studenten een statement moeten maken naar de corporaties. We hoeven hier vandaag niet direct tot een oplossing te komen, maar ik hoor graag jullie suggesties over het te volgen proces.’

‘Inderdaad, het is een gevoelig onderwerp.’ Zo vatte voorzitter Herbert Wormeester de discussie na bijna een half uur praten samen. ‘Laten we er half januari op terugkomen.’ Volgende onderwerp: het conceptbudget 2021-2025. ‘Ik ben benieuwd of we over dit agendapunt, waarbij het gaat om 400 miljoen euro, net zolang gaan praten’, zei Uraadslid Dick Meijer (PvdUT) niet ongeestig. Dat bleek niet het geval. Voor studenten is één onderwerp duidelijk heilig: het coöptatierecht.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.