Studentenpartijen willen duidelijkheid over post-corona onderwijs

| Pim Eerden

UT’ers mogen deze week hun stem uitbrengen voor de universiteitsraadverkiezingen. Studenten kunnen kiezen uit twee partijen: De Ambitieuze Student (DAS) en UReka. Wat willen deze partijen en waarin verschillen ze met elkaar? ‘We zijn het op veel punten met elkaar eens, maar de focus is anders.’

Waar staat jullie partij voor?

Robin van Zutphen (DAS): ‘De naam van onze partij, de ambitieuze student, zegt het al. De UT moet het belang inzien dat een studententijd meer is dan studeren en ook gaat om persoonlijke ontwikkeling. Dat leer je niet uit boeken. Een milieu waarin het belang van activisme naast je studie wordt ingezien, terwijl de kwaliteit van het onderwijs op peil blijft, is daarom van groot belang. Die onderwijskwaliteit is onze andere hoofdpijler, omdat iedereen immers voor zijn studie naar de UT is gekomen. Deze twee dingen maakt ons een partij voor iedereen.’

Tim Achterkamp (UReka): ‘UReka staat voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het studentenwelzijn op de UT. Ook stimuleren wij duurzaamheid, studentenactivisme en een internationale universiteit. Wij staan voor een brede vertegenwoordiging van alle soorten studenten, zodat iedereen gehoord kan worden op de UT. Dat zie je ook terug op onze kieslijst.’

Wat heeft jullie partij in het recente verleden bereikt?

Van Zutphen (DAS): ‘DAS heeft zich sinds zijn oprichting in 2015 hardgemaakt voor de afschaffing van het Twents Onderwijsmodel (TOM) en de implementatie van TOM 2.0 en daarmee de afschaffing van de 0 of 15 EC-regeling. Dat is gelukt, waardoor activisme op de UT mogelijk blijft.’

Achterkamp (UReka): ‘Naast de afschaffing van TOM, wat we samen met de andere studentenfracties bereikten, bracht UReka ook eigen initiatieven naar voren. We zetten dit jaar een pilot op voor de gratis verstrekking van menstruatieproducten op de UT. Ook werkten we de laatste jaren aan de implementatie van een minor employability voor internationale studenten. Deze minor focust op het werken in Nederland en de transitie van studie naar werk, een overgang die voor internationale studenten vaak lastig blijkt. Volgend collegejaar gaat de minor van start.’

Hoe verschilt jullie partij van de andere partij?

Van Zutphen (DAS): ‘Wij zijn het op een hoop punten eens met UReka, maar verschillen van focus. Waar UReka zich wat meer richt op de onderwijsgemeenschap, zit DAS meer aan de kant van het extracurriculaire.’

Achterkamp (UReka): ‘Waar DAS een duidelijke focus legt op de ambitieuze en actieve student, is UReka er voor alle studenten. Wij willen het breed houden en er voor iedereen zijn, ook voor de studenten binnen de ‘lidverenigingen’ van DAS.’

Wat willen jullie volgend jaar bereiken?

Van Zutphen (DAS): ‘Het is onze bedoeling om de impact van de coronacrisis te minimaliseren en lessen te trekken uit de coronapandemie. Studenten moeten weer naar de campus komen en fysiek onderwijs moet de norm zijn, al gaan we zeker kijken op welke manier online onderwijs kan worden ingezet. Ook is het voor ons van groot belang om ruimte voor activisme en de balans tussen studeren en activisme te bewaken. We willen TOM 2.0 behouden en zijn bijvoorbeeld tegen avondcolleges. Ook is DAS tegen een centraal taalbeleid, omdat wij vinden dat inclusie meer is dan alleen een taalbeleid en ook moet gaan om de integratie tussen de verschillende culturen op de UT.’

Achterkamp (UReka): ‘Het is voor ons belangrijk dat de UT met een nieuwe visie komt op de invulling van het onderwijs na de coronacrisis. We willen duidelijkheid. Online onderwijs moet niet als vervanging van fysiek onderwijs dienen in geval van een capaciteitsgebrek. Ook is studentenwelzijn voor ons erg belangrijk. Naar de campus komen is belangrijk voor het onderwijs, maar ook voor het sociale contact en de ontwikkeling van studenten. De wachtrijen voor studentenpsychologen zijn momenteel te lang, dus daar moet iets aan gebeuren. Ook vinden we dat verenigingen in de toekomst beter ondersteund moeten worden met beurzen voor activisme.’

Hoeveel zetels gaan jullie halen?

Van Zutphen (DAS): ‘We hopen een groei door te maken en zetten daarom in op vier zetels. We hebben veel campagne gevoerd op de UT en binnen onze achterban en zullen dat ook deze week nog doen.’

Achterkamp (UReka): ‘Wij willen graag weer zes zetels behalen en daar gaan we hard voor werken. We hebben online campagne gevoerd en gaan daar deze week mee verder.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.