U-raad steunt bewonersprotest

| Redactie

Studenten die op de campus wonen, hoeven voorlopig niet te vrezen voor het afschaffen van de coöptatie, het recht om zelf een nieuwe huisgenoot te zoeken als er een kamer in de woongroep vrijkomt. Althans, als de universiteitsraad volgende week, zoals voorgenomen, niet instemt met de notitie studentenhuisvesting UT.

Al eerder klonken vanuit woongroepen en de Centrale BewonersRaad Drienerlo (CBR) protesten tegen de UT-plannen om voor bepaalde wooneenheden op de campus de coöptatie af te schaffen, zodat vooral internationale studenten makkelijker een kamer vinden. Komende woensdag buigt de universiteitsraad zich over de notitie studentenhuisvesting. De raad heeft al aangekondigd niet in te stemmen met het beleidsstuk.

Niet alleen het gedeeltelijk afschaffen van de coöptatie is reden voor de U-raad om nee te zeggen tegen de notitie. De raad vindt het stuk te vaag en wil dat het college van bestuur zijn ideeën over studentenhuisvesting verduidelijkt. Zo zijn de plannen voor de Hogekamp in het huisvestingsplan nog niet concreet genoeg en ontbreekt er een visie op de omvang van studentenhuisvesting. De U-raad acht de notitie daarom niet rijp om te worden vastgesteld. Verwacht wordt dat het college later met een nieuw stuk komt.

Hoewel het `gevaar' dus even lijkt te zijn geweken, biedt de CBR het college woensdag tijdens de universiteitsraadvergadering wel een petitie aan. Inmiddels zijn 600 handtekeningen van campusbewoners verzameld, de CBR verwacht dat dit er duizend worden. `We willen hiermee een duidelijk signaal aangeven dat coöptatie een erg belangrijk onderwerp is voor studenten. Afschaffing is niet bevorderlijk voor de sociale contacten en sfeer', aldus CBR-voorzitter Robert Maaskant.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.