Pilot coöptatierecht van de baan

| Rik Visschedijk

De pilot ‘omgekeerd coöptatierecht’ is voorlopig van de baan. Dat betekent dat internationale studenten geen voorrang krijgen in de zoektocht naar een kamer. Woningstichting De Veste richt zich liever op bewustwording naar studenten en medewerkers.

Photo by: Jellien Tigelaar

De UT kondigde vorig jaar in een beleidsnotitie een pilot aan om in een aantal woongroepen eerst internationale studenten te plaatsen, die vervolgens door middel van hospiteren hun medebewoners kiezen. Vice-voorzitter Mirjam Bult van het CvB zei destijds in een toelichting dat het systeem van coöptatie, waarbij bewoners zelf hun nieuwe huisgenoten kiezen, zich ‘slecht verhoudt tot internationalisering’. ‘We moeten naar een ander systeem toe. Daar gaan we met De Veste en de Student Union naar kijken.’ De Student Union was niet gecharmeerd van het plan en voorzag ‘grote problemen'.

Gesprekspartner

‘Op het gebied van coöptatie is de UT een belangrijke gesprekspartner van woningstichting De Veste en de Student Union, zegt programmamanager huisvesting Amir Ametovic, die uitvoering geeft aan de beleidsnotitie uit 2017. ‘Maar we zijn niet de eigenaar van de woningen. De Veste heeft de woningen in erfpacht en zij gaan uiteindelijk over de coöptatie en eventuele wijzigingen in dat systeem.’

De Veste richt zich vooralsnog op bewustwording en communicatie, weet Ametovic. ‘Daarin trekken we samen op. We laten studenten en medewerkers die naar de campus komen meteen zien hoe de huisvesting hier werkt en wat je moet doen om onderdak te vinden. En de huidige woongroepen worden gestimuleerd om open te staan voor internationale studenten. Mocht dit niet voldoende blijken, dan is omgekeerde coöptatie alsnog een optie.’

Hele uitdaging

De zoektocht naar voldoende woonruimte noemt Ametovic ‘een hele uitdaging’. ‘We zijn druk bezig om de andere elementen uit het huisvestingsplan handen en voeten te geven. Daarvoor zijn we in gesprek met woningcorporatie De Veste, Camelot als de exploitant van de Hogekamp en partijen in de markt. Ook hebben we net de portal Roomspot gelanceerd, waar vraag en aanbod samenkomen.’

Want die woonruimte voor nieuwe UT-medewerkers en studenten is dringend nodig. In 2017 werd het aantal benodigde extra kamers en woningen geschat op 463 richting 2020. De UT garandeert namelijk woonruimte voor het eerste jaar aan de ‘visumplichtigen’: mensen van buiten de EER. Ook ATLAS- en ITC-studenten vallen onder de garantie vanwege het onderwijsconcept.

‘We hebben dit jaar uitgebreide prognoses gemaakt’, zegt Ametovic. ‘Natuurlijk bieden die geen zekerheid, maar we hebben wel een idee wat ons te wachten staat. Het komend jaar verwachten we een verdere stijging van instroom van studenten en medewerkers waarvoor we woonruimte garanderen. Deze stijging zit gemiddeld rond de 25 procent. We zetten ons in om dit waar te maken.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.