UT wil 4 miljoen voor Strategic Business Development

| Rik Visschedijk

Het college van bestuur vroeg de Uraad vanmorgen in te stemmen met uitbreiding van zes fte bij Strategic Business Development. Richting 2022 moet er zelfs dertien fte worden aangetrokken. In totaal gaat het om een investering van 4 miljoen, bedoeld om meer onderzoeksopdrachten binnen te halen.

Photo by: Frans Nikkels

De afdeling Strategic Business Development werd in het leven geroepen om onderzoeksgeld aan te boren. Inmiddels is duidelijk dat het in die missie nog niet geslaagd is, zei collegevoorzitter Victor van der Chijs. ‘In onze UT2020-evaluatie zagen we dat de afdeling nog niet goed genoeg staat. We halen te weinig werk voor derden binnen. Het hielp daarbij niet dat directeur Kees Eijkel vertrok.’

Strategische programma’s

Rector Thom Palstra vulde aan dat de wereld rondom de UT is veranderd. ‘Onderzoeksgeld haal je binnen in grote consortia. Daarvoor moeten we netwerken bouwen en dat doen we nog te weinig. We hebben meer coördinatie nodig, zodat we beter in die strategische programma’s zitten van de EU, NWO en Economische Zaken. Mijn hoop is dat we door het verstevigen van Strategic Business Development werkdruk weghalen bij onderzoekers.’

De medezeggenschap onderschrijft de urgentie, maar drong aan op een meer uitgewerkte onderbouwing van het CvB-voorstel. Dick Meijer (PvdUT) vroeg zich af waarom Strategic Business Development tot op heden niet succesvol is. Want juist die aansluiting bij de grote programma’s was het doel van de afdeling en het EU-office. Partijgenoot Gert Brinkman wilde weten in hoeverre de UT haar duurzame ambitie haalt. ‘Het klinkt alsof we heel industrie-gedreven willen zijn.’

Juiste consortia

Die zorg herkende collegevoorzitter Victor van der Chijs. ‘We moeten natuurlijk wel in de juiste consortia zitten’, zegt hij. ‘Die strategie valt samen met onze nieuwe toekomstvisie Shaping 2030. De vraag om Strategic Business Development steviger neer te zetten, komt vanuit de faculteiten en de wetenschappelijk directeuren van onze instituten. Daarom willen we niet wachten op onze nieuwe visie, maar doorgaan.’

Het college van bestuur kan de vacatures voor zes fte openzetten, omdat het hier niet gaat om een reorganisatie, luidde de conclusie. Dat kan volgend jaar anders zijn, als Strategic Business Development opnieuw wordt neergezet. In dat geval krijgt de Uraad instemmingsrecht.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.