Uraad: ‘Reorganisatie S&B is duivels dilemma’

| Rik Visschedijk

Een duivels dilemma, zo omschreef Ivo Bijker (CampusCoalitie) de instemmingsvraag over de reorganisatie bij Strategie & Beleid in de Uraad woensdagmorgen in de Uraad. ‘We kunnen niets anders dan instemmen, maar het reorganisatieproces klopt van geen kant.’

Photo by: RIKKERT HARINK

University COunsil: 'reorganization S&P is a devil's dilemma'

A devil's dilemma, that’s how Ivo Bijker (Campus Coalition) described the approval question about the reorganization of Strategy & Policy in the University Counsil this Wednesday morning in the Uraad. 'We can only agree, but the reorganization process is not right.'

Dit agendapunt werd door voorzitter Herbert Wormeester verschoven, omdat de Uraad voorliep op schema. ‘Ik begrijp dat flink wat mensen deze discussie willen bijwonen vanuit de publieke tribune’, zei hij. Die UT-medewerkers kwamen ook, en hoorden hoe de medewerkersfracties met vier stemmen voor, drie tegen en twee blanco groen licht gaven aan de reorganisatie. Daarmee gaan de afdelingen Universitair Informatiemanagement en het Alumni en Development Office definitief naar respectievelijk LISA en Marketing en Communicatie.

De reorganisatie deed al flink wat stof opwaaien. De decentrale medezeggenschap, bestaande uit de gecombineerde dienstraad FEZ/SB/HR, adviseerde eerder positief. Maar dan wel met de grootste mogelijke scrupules. Haar rol is ondermijnd, het proces slordig en de noodzaak van de reorganisatie onvoldoende onderbouwd, stelde ze. Het positieve advies baseerde de dienstraad op de instelling van de medewerkers. ‘Die geven aan vooruit te willen kijken, waardoor de reorganisatie eigenlijk al een feit is.’

Signaal afgeven

Met dat ‘ernstige’ advies in het achterhoofd vroeg Bijker zich af of het CvB consequenties wilde trekken. ‘Heeft u overwogen om eerst zelf iets met dit advies te doen, alvorens het in deze raad voor te leggen’, wilde hij weten. ‘Want wij worden met een dilemma geconfronteerd. Deze reorganisatie gaat de mensen aan waarvoor wij in de raad zitten. Ik wil het signaal afgeven dat dit echt niet kan.’

‘Dit proces verdient zeker niet de schoonheidsprijs’, reageerde collegevoorzitter Victor van der Chijs. ‘Er gingen veel dingen fout en daar moeten we van leren. Bijvoorbeeld dat we meer en regelmatig overleg organiseren met de medezeggenschap in dit soort reorganisaties. Ik begreep dat er een gesprek is geweest tussen de directeur Strategie & Beleid en de dienstraad, en dat daar naar tevredenheid afspraken zijn gemaakt. Daarom ligt de reorganisatie nu voor in deze raad. De inhoud van de reorganisatie en het proces erachter, zijn twee verschillende dingen.’

Eerst analyseren

Dick Meijer (PvdUT), haalde de passage in het advies van de dienstraad aan, waarin ze stelt dat de nieuwe werkwijze van Strategie & Beleid nog niet goed is uitgewerkt. ‘Dit zie je vaker op de UT: eerst veranderen we de organisatiestructuur, daarna kijken we naar de nieuwe werkwijze. Wat mij betreft analyseren we eerst het probleem goed, en zetten we daarna een nieuwe organisatie neer.’

Mirjam Bult, vicevoorzitter van het CvB, was het hier ‘ten dele’ mee eens. Hoe je een reorganisatie aanvliegt, is iedere keer anders. ‘Juist daarom hebben we de regeling organisatiewijzigingen vastgesteld.’ Deze regeling is een doorlopend sociaal plan voor alle kleinere interne reorganisaties. Bult: ‘Het mooie aan die regeling: bij iedere stap consulteer je de medezeggenschap. Dat in de praktijk brengen moeten we nog leren.’

De Uraad vroeg hierop een toezegging van het CvB. Bij monde van Hanneke Becht (CampusCoalitie): ‘Dit proces is een ramp. Kunt u toezeggen dat zowel de reorganisator als de dienstraad zich bewust zijn van de regeling organisatiewijzigingen en daarmee leren werken?’

Dit toezegging kwam er, met de kanttekening van Mirjam Bult dat ‘we als organisatie nog niet zijn uitgeleerd’. Het was genoeg voor de medewerkersfracties om in te stemmen. De studentenfracties, die op dit onderwerp alleen advies mochten geven, zagen zich genoodzaakt een signaal af te geven. ‘Wij hadden tegen gestemd’, verklaarde Leon van der Neut (UReka), mede namens de fractie van DAS. ‘Dit vanwege een diepe ontevredenheid met het proces.’