Stevige kritiek op reorganisatie Strategie en Beleid

| Rik Visschedijk

De decentrale medezeggenschap, bestaande uit de dienstraad FEZ/SB/HR, is niet te spreken over het reorganisatieproces van de dienst Strategie en Beleid. Haar rol is ondermijnd, het proces is slordig en de noodzaak is onvoldoende onderbouwd, stelt ze in een schriftelijk advies. Toch gaf de dienstraad een positief advies over de voorgenomen reorganisatie.

‘Wij kunnen ons niet veroorloven een negatief advies te geven, want dan zijn er alleen verliezers’, schreef de dienstraad op 18 juli. Begin oktober stemt de Universiteitsraad al dan niet in met de reorganisatie van Strategie en Beleid.

In de reorganisatieplannen verhuizen de afdelingen Universitair Informatiemanagement en het Alumni en Development Office naar respectievelijk LISA en Marketing en Communicatie. Het idee is dat Strategie en Beleid zich dan beter kan richten op haar kerntaken: onderwijs, onderzoek, valorisatie en internationalisering.

‘Medewerkers voelen zich niet gekend’

De dienstraad hekelt het proces rondom de reorganisatie. Op het moment dat zij gevraagd werd om advies te geven, is de organisatiewijziging in de praktijk al een feit, zeggen ze. Voorafgaand aan de adviesvraag is de dienstraad niet betrokken geweest bij het reorganisatieplan. Een projectgroep wel, maar het eindrapport leunt zwaar op de persoonlijke mening van interim-dienstdirecteur Chris Tils. ‘Leden van de projectgroep en veel medewerkers voelen zich niet gekend in de eindconclusies’, schrijft de dienstraad.

Inhoudelijk heeft de dienstraad ook stevig kritiek. Ze onderschrijft het belang van een andere focus op strategie en beleid, maar nut en noodzaak van het verplaatsen van Universitair Informatiemanagement en het Alumni en Development Office is onvoldoende onderbouwd. De dienstraad vindt dat deze reorganisatie alleen te rechtvaardigen is, als duidelijk wordt gemaakt dat Strategie en Beleid daadwerkelijk beter functioneert zonder de twee afdelingen.

Verontschuldigingen

Chris Tils, de interim-directeur Strategie en Beleid, trok na de kritiek het boetekleed aan. ‘Met de wijsheid van nu had ik meer aandacht moeten besteden aan regelmatig overleg met de dienstraad. Ik bied mijn verontschuldigen aan’, schreef hij op 24 juli in een reactie.

De voorgenomen reorganisatie gaat intussen de volgende fase in. In oktober ligt het voor in de Universiteitsraad. Die krijgt het schoorvoetend positieve advies van de dienstraad mee. In de woorden van die raad: ‘Veel medewerkers van Strategie en Beleid, ook bij Universitair Informatiemanagement en het Alumni en Development Office, geven aan vooruit te willen kijken, waardoor de reorganisatie eigenlijk al een feit is. Puur en alleen daarom achten wij het ongepast om een negatief advies te geven.’