‘Regeling organisatiewijzigingen cultuuromslag voor UT’

| Rik Visschedijk

De universiteitsraad ging woensdagmorgen akkoord met de ‘regeling organisatiewijzigingen’. Dit is een doorlopend sociaal plan voor alle kleinere, interne organisatiewijzigingen.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Herman Poorthuis (Campus Coalitie) zat in de werkgroep die de leidraad opstelde. ‘Zo’n regeling is nuttig, omdat we op de UT liever niet één grote reorganisatie hebben. We willen onze doelen bereiken met kleine organisatieveranderingen’, zei hij. ‘Daarom hebben we, samen met hr, het OPUT (dat opkomt voor de rechtspositionele positie van medewerkers, red.) en met instemming van de faculteitsraden, deze regeling opgesteld. Hiermee verwachten meer transparantie bij een organisatieverandering en de gevolgen daarvan voor het personeel'.

CvB-vicevoorzitter Mirjam Bult onderschreef de woorden van Poorthuis. ‘We mogen trots zijn op deze regeling. De gedachte erachter is dat je bij een verandering van organisatie al vroeg met de betrokken in gesprek gaat. Dit is echt een cultuuromslag voor de UT.’

Praktisch de hele raad stemde in met de regeling. Alleen Jörgen Svensson (PvdUT) nam een neutrale positie in. Hij maakt zich zorgen over ‘categorie 1’; die stelt dat een functie opgeheven kan worden ‘zolang het geen invloed heeft op de organisatie en/of werkwijze van de eenheid als geheel.’

Svensson: ‘Je kunt er alles onder vatten. In theorie kan categorie 1 een willekeurig iemand treffen, omdat hier een bezuiniging nodig is. Toch is deze regeling een flinke verbetering ten opzicht van hoe het was, vandaar mijn neutrale stem.’