Basisbeursmiljoenen naar DesignLab en ATLAS

| Rik Visschedijk

De UT deed vorig jaar voor 4,1 miljoen euro aan ‘voorinvesteringen’ van het geld dat vrijkomt door het afschaffen van de basisbeurs. Meer dan de helft ging naar het DesignLab (1,4 miljoen) en de kleinschalige excellentieopleiding University College ATLAS (1,3 miljoen). Dat blijkt uit het jaarverslag 2017.

Photo by: Rikkert Harink

Het DesignLab is in 2016 toegevoegd aan de begroting van voorinvesteringen. In totaal ging 2,7 miljoen naar dat lab. ATLAS kreeg over de jaren 3,9 miljoen euro en de andere excellentieprogramma’s 1,3 miljoen. In 2016 werd eenmalig twee ton uitgetrokken voor ‘Engelstalige bacheloropleidingen’. Andere posten zijn de MOOCS, waar een ton per jaar naartoe ging en een half miljoen per jaar ging naar de engineering-opleidingen.

Title

Met de invoering van de Wet studievoorschot (2015) werd de basisbeurs omgezet in een leenstelsel. De miljoenen die daarmee vrijkomen, moeten in het hoger onderwijs ingezet worden voor de verbetering van de onderwijskwaliteit. Die opbrengsten zijn dit jaar beschikbaar. In de afgelopen drie jaar deden de instellingen in het hoger onderwijs ‘voorinvesteringen’. De UT heeft volgens het jaarverslag in totaal 11,3 miljoen geïnvesteerd.

Niet onomstreden

De voorinvesteringen zijn niet onomstreden. De Algemene Rekenkamer stelde vast dat 280 miljoen euro daadwerkelijk werd geïnvesteerd, waar de instellingen claimen dat het 860 miljoen is. Studentenorganisaties hadden in 2015 al de nodige twijfels bij de beloftes van de instellingen. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en ook de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) kregen destijds signalen dat uitgaven als extra investeringen werden gepresenteerd, terwijl die al voor de afschaffing van de basisbeurs gepland stonden.

Eind 2017 kwam het extra geld voor onderwijskwaliteit ter sprake in de Uraad. Willemijn Luiten (UReka) zag nergens duidelijkheid in de begroting 2018 duidelijkheid over de middelen. ‘Niet getalsmatig, maar ook niet in beleid’. Mirjam Bult, vicevoorzitter van het CvB wilde niet verder gaan dan aangeven hoeveel geld er per faculteit beschikbaar komt. Maar ze zag het niet zitten om de bedragen uit te splitsen naar specifieke projecten.

De uitgaven worden, zo staat in de beleidsnotitie Spring Memorandum, in een kwaliteitsagenda opgenomen. Daar krijgen de faculteitsraden een flinke vinger in de pap. De bedragen lopen volgens verwachting op van 2,5 miljoen in 2018 tot 6,5 miljoen in 2022.

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.