Studenten wantrouwen investeringen universiteiten

De universiteiten bezweren dat ze in 2015 al miljoenen euro’s extra investeren in beter onderwijs, maar de studentenorganisaties houden hun twijfels.

Samen spenderen de universiteiten dit jaar tachtig miljoen euro extra aan de verbetering van het onderwijs, benadrukte universiteitenvereniging VSNU vorige week. Dat hebben ze afgesproken met het ministerie, zodat eerstejaars zonder basisbeurs meteen al beter onderwijs krijgen. De overheid kan pas vanaf 2018 extra geld gaan uitgeven.

Kwalijk

De Landelijke Studenten Vakbond reageerde meteen al sceptisch, en nu blijkt ook het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) niet overtuigd. 'We krijgen berichten van medezeggenschapsraden dat deze uitgaven al gepland stonden, nog voordat de basisbeurs werd afgeschaft. Die uitgaven worden nu gepresenteerd als extra investering. Heel kwalijk dat dat zomaar kan.' Het ISO wil snel met een eigen overzicht komen.

Enkele medezeggenschapsraden reageerden vorige week zelf al op de cijfers van de VSNU, die meermaals benadrukt dat de extra investeringen uitgebreid met de medezeggenschap zijn besproken.

Dat laatste is niet waar, liet studentenfractie Veste van de Wageningen Universiteit op Twitter weten. 'We wilden bijna een beroep doen op de wet openbaarheid van bestuur om erachter te komen waar de extra investeringen heen zouden gaan', zegt Karel Brasser van Veste desgevraagd. 'We zijn sceptisch over het lijstje dat we nu gezien hebben. Onze voorgangers hebben bijvoorbeeld hard geknokt voor een nieuwe sporthal, en die was al toegezegd. Maar nu zie ik dat daar de leenstelselmiljoenen voor worden gebruikt. Ik betwijfel of een nieuwe sporthal ten goede komt aan de onderwijskwaliteit.'

Vertekend beeld

'De lijst van de VSNU geeft een vertekend beeld', zegt ook voorzitter Jeroen Delfos van de centrale studentenraad in Delft. De verhouding met het college van bestuur is goed, verzekert hij, maar ook hij twitterde vorige week dat de nieuwe investeringen van de TU Delft helemaal zo nieuw niet zijn.

'Het gaat in 2015 vooral om verzachting van eerdere bezuinigingen', zegt Delfos. 'Dat neem ik het bestuur niet kwalijk, maar de VSNU moet nu niet gaan doen alsof er ineens meer geld is.' Volgens hem is er dit jaar geen ruimte voor extra investeringen, maar wordt dat in 2016 anders.

De Vereniging Hogescholen heeft geen overzicht gemaakt. Voorzitter Thom de Graaf zei al eerder dat het lang niet elke hogeschool zal lukken om extra geld uit te trekken de komende jaren. Sommige hebben daarvoor te weinig geld in kas.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.