Faculteiten aan zet bij kwaliteitsafspraken

| Rik Visschedijk

De UT heeft de komende jaren miljoenen te besteden aan de verbetering van het onderwijs door het afschaffen van de basisbeurs. De opleidingen en faculteiten zijn eerst aan zet om invulling te geven aan die kwaliteitsverbetering. Zij moeten hun plannen 1 september klaar hebben.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

De kwaliteitsafspraken zijn de opvolger van de eerdere prestatieafspraken. De minister van OCW vraagt de universiteiten nadrukkelijk om samen met studenten en docenten meerjarige plannen te maken voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het gaat daarbij om flinke bedragen. De afdeling Financiële en Economische Zaken (FEZ) voorspelt dat het UT-bedrag oploopt van 2,8 miljoen naar bijna 6,5 miljoen in 2022. Dat geld wordt weer verdeeld over de faculteiten op basis van studentenaantallen.

Maar de UT moet zich niet te rijk rekenen, waarschuwt Marc-Jan Zeeman (Strategie & Beleid). ‘Waarschijnlijk neemt de vergoeding per student van de overheid af. Het financiële voordeel vanuit het afschaffen van de basisbeurs wordt daardoor teniet gedaan.’

Instellingstoets

De UT wil vaart maken met de kwaliteitsafspraken, omdat ze samenvallen met de instellingstoets. Om de zes jaar beoordeelt de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de universiteiten en de UT staat voor 2020 op de rol. ‘Dat betekent dat we volgend najaar een visitatie krijgen’, aldus Zeeman. ‘We schrijven dit jaar stukken, waarin onze visie op onderwijs en kwaliteit beschreven staat. Daarvoor hebben we voor september de input uit de opleidingen en vervolgens faculteiten nodig. We combineren de kwaliteitsafspraken met de instellingstoets.’

Zes thema's

De kwaliteitsafspraken zijn ondergebracht in zes thema’s. Dat zijn:

  • Intensiever en kleinschalig onderwijs
  • Studiesucces
  • Onderwijsdifferentiatie
  • Professionalisering docenten
  • Studentbegeleiding
  • Onderwijsfaciliteiten

De kwaliteitsafspraken zien er heel anders uit dan de eerdere, en bekritiseerde, prestatieafspraken. ‘We moeten bottom-up tot onze voorstellen komen’, legt Zeeman uit. ‘De minister verwacht dat we zelf aangeven waar we de kwaliteit verbeteren en hoe we dat gaan doen.’ Daar liggen volgens Zeeman kansen. ‘Iedere faculteit kan haar eigen uitdaging aangeven. Of dat nu extra tutoren zijn, de inrichting van onderwijslokalen of verdere ontwikkeling van docenten. Na september kijken we welke voorstellen uit de faculteiten aan elkaar te koppelen zijn.’

Dat wil niet zeggen dat de kwaliteitsafspraken geheel vrijblijvend zijn. Twee procent van de bekostiging door het ministerie hangt af van het behalen van de afspraken, net als het geld dat de UT kan besteden aan onderwijskwaliteit door het afschaffen van de basisbeurs. Die beoordeling staat op de agenda voor 2022.

Medezeggenschap

De medezeggenschap krijgt een flinke vinger in de pap. De faculteitsraden worden betrokken bij het opstellen van de afspraken en krijgen instemmingsrecht. De universiteitsraad heeft datzelfde recht op onderdelen die de hele universiteit aangaan. Daarvoor moeten zij, zo geeft de minister aan, wel in stelling gebracht worden. Als voorbeeld noemt ze: tijd om medezeggenschap goed te vervullen en ondersteuning bij het lezen van begrotingen. ‘We vragen binnenkort aan de medezeggenschap of we hier nog maatregelen moeten nemen’, aldus Zeeman.

Strategie & Beleid heeft voor de totstandkoming van de kwaliteitsafspraken een projectplan geschreven. Die wordt op 16 mei besproken in de Uraad. Daarnaast houdt de afdeling donderdagmiddag 26 april een bijeenkomst voor belanghebbenden als onderwijsdirecteuren, portefeuillehouders onderwijs en de medezeggenschap.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.