Onderzoek naar stijgend ziekteverzuim BMS

| Rik Visschedijk

Bij de faculteit BMS zitten relatief veel mensen ziek thuis. Vooral bij promovendi is het verzuim het afgelopen jaar gestegen. De afdeling hr onderzoekt wat er aan de hand is en gaat zowel de jonge onderzoeker als de leidinggevende actiever begeleiden.

John Winter, hr-manager bij BMS, zag eind 2017 het aantal ziekmeldingen steeds verder stijgen. ‘Een eerste inventarisatie leerde dat er nogal wat mensen lichamelijke klachten hadden’, zegt hij. ‘Maar ik zag ook dat er bij een aantal jonge onderzoekers misschien andere problemen achter het verzuim schuilen. Dat verdient extra aandacht, want promovendi zijn een kwetsbare groep. We besteden dit jaar meer zorg en aandacht aan deze groep. Dat begint bij begeleiding.’

Organisatieverandering

Wat er precies aan de hand is bij BMS, kan Winter niet zeggen. ‘Ik weet niet of het toeval is of dat er een patroon is. BMS heeft nog niet zo heel lang geleden een fusie doorgemaakt en we zitten in een organisatieverandering. Dat kraakt hier en daar een beetje. Komend jaar kijken we of we stappen moeten zetten: hebben onze promovendi genoeg ruimte voor hun onderzoek of worden ze te zwaar belast met andere taken?’

Worstelingen

Voor Koen de Koning, promovendus bij BMS en voorzitter van P-NUT, de belangenorganisatie voor promovendi, zijn de stijgende percentages bij zijn faculteit nieuw. ‘Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen’, zegt hij. ‘Wij hebben bij P-NUT regelmatig aandacht voor mentale gezondheid, want we zien dat er nogal wat worstelingen zijn. Promoveren is zwaar en het komt regelmatig voor dat een promovendus niet op één lijn zit met de begeleider. Die kan een heel ander beeld hebben waar je naartoe moet. Het resultaat is dat we af en toe door de bomen het bos niet meer zien.’

Het is voor promovendi soms moeilijk over hun problemen te praten, weet De Koning. ‘Dat zie je vooral bij onderzoekers uit andere culturen. Het is gewoon erg lastig om toe te geven dat het niet meer gaat.’

De hr-afdeling van BMS heeft onlangs meer capaciteit gekregen om het ziekteverzuim aan te pakken. ‘We hebben er een dag in de week een collega bij’, aldus Winter. Samen met de nieuwe arboleverancier ArboUnie, wil hij problemen eerder signaleren en begeleiding bieden. ‘Richting de medewerker, maar ook richting de leidinggevende. Die zullen we nog meer actief benaderen: wat kan hr doen en welke expertise kunnen we erbij halen? Die adviesrol pakken we stevig op.’    

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.