Dode mus

| Redactie

Het tweewekelijkse commentaar van U-Today. De Student Union denkt aan een collegevrije middag voor sport en activisme. Maar waak voor enthousiasme. Het CvB is, tot op heden, niet geneigd om de TOM-teugels te laten vieren.

Het Student Union-bestuur inventariseert een collegevrije middag voor sport en activisme. Dit  interessante idee werd meegenomen na bezoek aan de universiteit van Nottingham. De SU begint met het peilen van de animo onder haar leden. Dat lijkt de logische weg, maar misschien is het verstandiger om eerst bij het college van bestuur aan te kloppen.

Want het activisme staat onder druk, zo zeggen studenten. Oorzaak is het Twents Onderwijsmodel (TOM), dat een rigide studietempo oplegt. Een module bestaat uit 15 EC, en die kan de student alleen in z’n geheel halen. Mis je een onderdeel? Dan 0 EC. Tijmen Elferink, een jaar geleden bestuurslid van de SU zei: ‘Studenten schrikken terug voor parttimefuncties omdat ze bang zijn dat ze modules misschien niet halen.’ En studievertraging is in deze tijd een kostbare aangelegenheid.

Dit staat haaks op het beeld dat de UT van zichzelf heeft, namelijk een campus waar activisme hoog in het vaandel staat. ‘Het Solar Team Twente is een van dé boegbeelden van Twents studentactivisme’, zei collegevoorzitter Victor van der Chijs na de finish van de World Solar Challange in Australië. En Rector Thom Palstra benadrukte toen hij naar de UT kwam hoe belangrijk activisme is. ‘het is goed voor studenten om niet alleen een consument van onderwijs te zijn, maar daar ook richting aan te geven.’   

De angst om studievertraging op te lopen zit er bij studenten diep in, bleek ook tijdens een debat over het Twents Onderwijsmodel. De Uraad-vergadering afgelopen woensdag lijkt weinig soelaas te bieden. Rector Thom Palstra zegt de argumenten vanuit de studentpopulatie om wat meer lucht te geven aan het curriculum te begrijpen, maar durft die stap nog niet aan. De ‘majeure veranderingen’ die het loslaten van de alles-of-niets regeling met zich meebrengt, is voor hem te risicovol. ‘Dan kan ik niet instaan voor de onderwijskwaliteit.’

En dit is, begrijpelijk, tegen het zere been van de studentenfracties. Julia Brevoord (DAS) zei woensdag: ‘Studenten zijn niet tegen samenhangend onderwijs. Maar dit is onduidelijk.’ Willemijn Luiten (UReka) omschreef het zo: ‘TOM gaat uit van het slechte in de student, en doet geen eer aan hoe hard we werken.’ Het parttime activisme staat volgens haar onder druk. ‘Wij zijn de dupe.’ De moeizame zoektocht naar een nieuw batabestuur vorig jaar, toch hét uithangbord van de UT wat betreft studentenactivisme en sport, is exemplarisch.

En er zijn meer beren op de weg voor zo’n middag. Palstra zei in de Uraad woensdag dat de UT noodgedwongen kijkt naar avondcolleges voor komend collegejaar. De verwachte toename van studenteninstroom noopt daartoe. Een jaar geleden zei Harm Dijkstra, destijds lid van Uraad-studentenpartij DAS: ‘Onze achterban zit niet op avondcolleges te wachten.’ Wil de SU een ‘vrije middag’, dan kun je er donder op zeggen dat (meer) colleges in de gewraakte avonduren plaatsvinden.

Natuurlijk oppert de SU het idee van een vrije middag om voor de studenten meer ruimte te maken voor activisme en sport. Maar het universiteitsbestuur lijkt, in ieder geval tot op heden, niet erg geneigd om de teugels te laten vieren. SU-bestuurslid Roos Edgar ziet de TOM-bui al hangen: ‘Het aantal onderwijsuren kan niet zomaar verminderen.’

Ze kan zich beter eerst tot het CvB wenden, alvorens ze haar SU-leden blij maakt met een dode mus.