Zorgen om dalend activisme, Student Union komt met implementatieplan

| Rense Kuipers

Er zijn zorgen over de staat van het studentenactivisme op de UT. Dat vinden zowel de universiteitsraad als rector Tom Veldkamp. De Student Union werkt momenteel aan een ‘implementatieplan’ om het activisme op te krikken.

Archief U-Today, bij de uitreiking van de 'More than a Degree Awards' van de Student Union afgelopen oktober.

Afgelopen woensdag stond een Student Union-visiedocument over ‘extracurriculaire persoonlijke ontwikkeling’ op de agenda bij de universiteitsraad. Oliver Davies van studentenpartij UReka hoopte op een discussie met het college van bestuur over de staat van het activisme. Dat zat er niet in. ‘Maar ik begrijp wel dat er een implementatieplan in de maak is om activisme te verbeteren’, aldus Davies.

‘Acuut probleem’

Want dat is broodnodig en er is haast gemoeid met dat plan, vervolgde Davies. ‘Het is een acuut probleem, zowel voor het grotere als kleinere activisme. We moeten onder ogen zien dat het activisme afneemt en dat besturen moeite hebben om nieuwe bestuursleden te vinden.’

Rector Tom Veldkamp deelde die zorg in een korte reactie. ‘Het aantal studenten dat bereid is zich op deze manier in te zetten neemt af. Maar ik vrees dat het probleem zich niet gemakkelijk laat oplossen. We voerden wel discussies over het verlichten van de onderwijsdruk, maar dat zou betekenen dat de organisatie van ons onderwijs moet worden heroverwogen.’

Verkennende fase

De Student Union werkt ondertussen aan een implementatieplan. SU-voorzitter Xander Bon zegt dat dit nog in een verkennende fase zit. ‘We zijn bezig met het identificeren van de onderdelen en betrokken stakeholders en het vaststellen van het tijdspad’, aldus Bon. ‘Hoewel we nog geen volledig tijdspad kunnen presenteren, zijn er al wel de stappen gezet en willen we snel verdere acties ondernemen. Het implementatieplan heeft hoge prioriteit voor ons.’

De Student Union constateerde al eerder dat studentactivisme door individualisering, stress en de coronacrisis onder druk staat. ‘Of die gevolgen tijdelijk of permanent zijn is nog niet duidelijk’, zei Bon daarover eind 2023.

Activismemonitor

Cijfermatige onderbouwing om de trend te bevestigen of ontkrachten is er echter niet. De laatst gepubliceerde activismemonitor dateert van 2022, maar daarin staan geen glasharde conclusies. De Student Union verwacht snel een activismemonitor over 2023 te presenteren.

Opvallend is dat het de afgelopen jaren tot tweemaal toe niet lukte om een organisatiecommissie te vormen voor denktankevenement Create Tomorrow. En de coronacrisis bleek de doodsteek te zijn voor Stukafest Enschede, na jarenlange moeizame zoektochten naar nieuwe besturen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.