‘Academische vorming steviger in het onderwijs’

| Rik Visschedijk

Academische vorming van studenten moet volgens de Student Union (SU) steviger binnen het onderwijs plaatsvinden. ‘Want’, zegt portefeuillehouder Tijmen Elfrink, ‘het deeltijdactivisme staat onder druk in het Twents Onderwijs Model (TOM).’

De SU stelde onlangs het visiedocument ‘academische vorming in het onderwijs’ op. De Universitaire Commissie Onderwijs (UCO) is enthousiast en roept opleidingsdirecteuren en studenten op om de visie te gebruiken bij de inrichting van de opleidingen. Elferink: ‘We willen nevenactiviteiten en onderwijs dichter bij elkaar brengen. Zo kan de UT brede afstudeerders leveren, die zich hebben ontwikkeld op het gebied van een onderzoekende en ondernemende houding, intellectuele vaardigheden, maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling en vakoverschrijdende vaardigheden.’

Bildung

Elfrink legt uit: ‘We zien dat de maatschappij om studenten vraagt die sneller en efficiënter afstuderen. Tegelijk vraagt de arbeidsmarkt om afstudeerders met brede competenties. Met onze visie benadrukken we dat academische vorming – Bildung in het Duits – voor een belangrijk deel in de opleiding moet plaatsvinden. Deze opvatting leggen we voor aan opleidingen, faculteiten, studenten en het universiteitsbestuur. We zijn er met z’n allen verantwoordelijk voor dat we een breed ontwikkelde student afleveren.’

TOM als drager

Volgens de SU is het Twents Onderwijsmodel een goede drager voor deze visie. ‘Juist in TOM staat het goed plannen van je eigen onderwijs en het werken in projecten centraal’, aldus Elfrink. ‘We zien dat opleidingen bezig zijn om academische vorming beter en efficiënter tot hun recht te laten komen. Zo worden academische vaardigheden in het curriculum opgenomen en zijn studenten in het Student Driven Learning medebepalend over hoe en wat ze leren.’

Tegelijkertijd legt TOM druk op deeltijdactivisme, vindt de SU. ‘Studenten schrikken terug voor parttimefuncties omdat ze bang zijn dat ze modules misschien niet halen. Dat beschouwen we als een gegeven: het activisme verplaatst zich. Daarom kiezen we voor deze route; hoe integreren we academische vorming nog beter binnen het onderwijs? Daar ligt een opgave voor de hele organisatie. Ons document is een fundament om samen verder op te bouwen.’

Bruggenbouwer

De SU ziet zichzelf als bruggenbouwer tussen academische vorming binnen en buiten het curriculum. ‘Dat doen we door samenwerking met faculteiten, opleidingen en inspraakorganen’, zegt Elfrink. ‘Typisch voor de UT is co-creatie: studenten zijn niet alleen afnemer van onderwijs, maar er zelf ook medeverantwoordelijk voor. Dat willen we in stand houden en versterken.’

Elfrink noemt CreaTe en Advanced Technology als goede voorbeelden van co-creatie. ‘Bij die opleidingen hebben academische vaardigheden een belangrijke plek. En is ruimte in het curriculum om andere vakken te volgen, bijvoorbeeld een fotografiecursus. Die onderwijsvorm werkt. Je gooit niet alleen kennis over de schutting, maar vooral ook vaardigheden waar je na je studie veel aan hebt.’


UT Nieuws en Studium Generale houden dondermiddag (van 15.30 tot 17 uur) een debat over TOM in de Bastille.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.