Student Union onderzoekt vrije middag voor activisme

| Rense Kuipers

Kritisch kijken naar de eigen organisatie, het uitrollen van het Student Union Network en het onderzoeken van een vrije middag voor activisme. Het zijn enkele punten uit het jaarplan 2018 van de Student Union. Bestuursleden Jordi Weggemans en Roos Edgar lichten het beleidsstuk toe.

In het jaarplan staat dat studenten die lid zijn van een Student Union-vereniging meer zijn betrokken bij de totstandkoming van het document. Was dat nodig?

Edgar: ‘Ja, we hebben ze vooral in een eerder stadium al betrokken. In meerdere inspraaksessies konden verenigingen hun prioriteiten aangeven in door ons voorgestelde focuspunten. Daarnaast konden ze zelf dingen aangeven die ze belangrijk vonden. Dat heeft volgens ons geleid tot een concreet jaarplan met heldere doelstellingen.’

De top 5 wensen van koepelverenigingen

  • Meer duidelijkheid over SU-subsidies
  • Data-gestuurd beleid
  • Internationale studenten kunnen gemakkelijk lid worden van een vereniging
  • Betere toegang voor studenten tot communicatiekanalen
  • De mogelijkheid van een vrije middag voor activisme onderzoeken

Een van die doelstellingen is om kritisch te kijken naar jullie eigen organisatie. Waarom?

Weggemans: ‘Onze organisatie is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Hetzelfde geldt voor het aantal projecten waarin we betrokken worden. Voor ons is het daarom zaak om onze interne processen onder de loep te nemen. Hebben we bijvoorbeeld genoeg mensen beschikbaar om een bepaald project uit te voeren? En moeten we bij sommige projecten wel willen aansluiten? We kijken namelijk niet alleen naar onze eigen processen, maar ook naar onze positie binnen de UT-gemeenschap. Voor iedere UT’er moet duidelijk zijn wie we zijn, wat we doen en waarom we dat doen.’

Bovenaan de wensenlijst staat dat er meer duidelijkheid moet komen over subsidies die jullie toe kunnen kennen aan verenigingen. Hoe zit dat?

Edgar: ‘We zien dat sommige verenigingen volop gebruikmaken van beschikbare subsidies en andere verenigingen niet of nauwelijks. Daar komt een stuk informatievoorziening bij kijken van onze kant. Het geld is beschikbaar, nu willen we beter aan onze verenigingen communiceren hoe je aanspraak kunt maken op die subsidies.’

Ook staat in het plan om jullie beleid meer data-gestuurd te maken. Wordt de Student Union een soort Big Brother?

Weggemans: ‘Nee, dat zeker niet. We hebben nu al data op verschillende vlakken, zoals subsidieaanvragen. Die data gaan we beter inzetten om ons beleid op af te stemmen. En we rollen dit jaar het Student Union Network uit, ons nieuwe administratiesysteem voor alle verenigingen. Gegevens die we sowieso al van verenigingen krijgen, kunnen we door dit systeem beter gebruiken. Zo krijgen we bijvoorbeeld meer inzicht in ledenaantallen en de mate van activisme van studenten. Daar kunnen we dan weer beloningen aan koppelen, zoals een officiële SU-erkenning van activisme. Dat staat prima op je cv.’

Iets opvallends: jullie willen inventariseren of er animo is voor een middag, speciaal gereserveerd voor activisme?

Edgar: ‘Klopt. Ons bestuur heeft vorig jaar de universiteit van Nottingham bezocht, waar op woensdagmiddagen geen colleges worden gegeven, maar ruimte is voor activisme en sport. Dat zette ons aan het denken – en daarom gaan we op de UT inventariseren of onze studenten iets soortgelijks willen en of het ook kan. Er zijn immers voor- en nadelen te noemen: het aantal onderwijsuren kan niet zomaar verminderen, maar je hebt wel een gezamenlijke middag dat iedereen zich extracurriculair in kan zetten. Dat heeft absoluut zijn waarde.’

En jullie inspanningen op het gebied van internationalisering?

Weggemans: ‘Het online Buddy-platform staat, voor nieuwe internationale studenten die mee willen lopen bij verenigingen. Verder kijken we dit jaar goed naar onze rol binnen de internationaliseringsbeweging. We zien immers tal van initiatieven. Daarom gaan we onder meer de positie van ons eigen Student Internationalization Platform evalueren.’

Tot slot, gaat er in de Bastille nog wat veranderen?

Edgar: ‘De eerder geplande verbouwing van de StartupHub gaat dit jaar niet door. Wel is De Stek, het eetcafé op de tweede verdieping dat sinds 2011 niet of nauwelijks gebruikt is, na renovatie praktisch klaar voor gebruik. We denken dat het bij uitstek een locatie is voor afstudeerborrels, lunchlezingen en ledenvergaderingen. Zeker nu het atrium meer een studiecafé is geworden. En we willen de bioscoop in de Bastille openstellen voor alle studenten. Nu wordt deze ruimte voornamelijk gebruikt door de Vestingbar. Het uiteindelijke doel is om meer leven in het gebouw te blazen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.