Avondcolleges: reële optie uit noodzaak

| Rik Visschedijk

De UT overweegt komend collegejaar structureel avondcolleges in te zetten. Dat zei rector Thom Palstra gister in de Uraad. Dit vanwege de studenteninstroom die, net als vorig jaar, lijkt toe te nemen.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Palstra benadrukte dat structurele avondcolleges een noodoplossing zijn. ‘In de Technohal komen onderwijsruimtes, maar die worden pas in collegejaar 2019/2020 gerealiseerd’, zei hij. ‘We doen wat we kunnen, zo stellen we de verbouwing van de collegezalen in de Spiegel uit om ruimte te winnen. Daarnaast kijken we naar andere ruimtes, bijvoorbeeld in de Vrijhof. Maar als dat niet voldoende blijkt, wijken we uit naar de avond. In eerste instantie om vanaf 18.15 tentamens in te roosteren. Als we dan nog te kort ruimte hebben, roosteren we colleges op dat tijdstip in.’

Vicevoorzitter van het college Mirjam Bult vulde aan: ‘Dit is een tijdelijke oplossing. In het lange termijn strategisch huisvestingsplan is voorzien in voldoende collegezalen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.