‘Ik ben er om te sturen, duwen, trekken en zeuren’

| Rik Visschedijk

Collegevoorzitter Victor van der Chijs tekent bij voor een tweede termijn, die ingaat op 1 oktober. Lang hoefde hij niet na te denken toen de Raad van Toezicht dit hem vroeg. ‘Er is nog meer dan genoeg te doen en daar wil ik een positieve bijdrage aan leveren.’

Met meer dan 10 duizend studenten, de komst van Fraunhofer en een voortdenderende internationalisering staat de UT er volgens collegevoorzitter Victor van der Chijs goed voor. Zelf geeft hij er de voorkeur aan om niet teveel terug te blikken. ‘What’s next?’

Wat is dan het volgende agendapunt volgens u?

Van der Chijs: ‘Allereerst de financiering van onderzoek. We moeten nog meer aanhaken bij de Europese gelden in Horizon 2020. Maar ook financiering uit de markt is belangrijk. Dat is de reden van de reorganisatie van de UT; het geeft ons meer smoel naar buiten. We moeten onze strategie aangeven en welke onderzoeksgebieden we willen claimen.’

Raad van Toezicht: 'heel blij'

Anton Schaaf, voorzitter van de Raad van Toezicht, zegt ‘heel blij’ te zijn met de tweede termijn van Victor van der Chijs. ‘Hij heeft al veel bereikt en maakt de hoge verwachtingen tot nu toe waar. In de zeer competitieve omgeving van Nederlandse universiteiten werkt hij aan de positionering en de internationalisering van de UT. Zijn tweede termijn brengt continuïteit en we hebben veel vertrouwen in de verdere ontwikkeling van de campus.’.

Internationalisering is daarbij nog steeds belangrijk?

‘Ik vind dat de UT een stevige internationale positie moet innemen. De buitenwereld verandert snel. Door de voortschrijdende globalisering waaien studenten en onderzoekers over de hele wereld uit. Maar ook verandert de wereld door vluchtelingenstromen, de Brexit en het Amerika van Donald Trump. Migranten moeten hier hun plek vinden en wij kunnen een rol spelen in het opleiden van de mensen. Engeland trekt zich steeds meer terug achter het Kanaal, dat maakt het land minder aantrekkelijk voor academici en dus liggen daar weer kansen voor ons. De Verenigde Staten is altijd interessant geweest voor geleerden, maar daar verandert ook veel. We hebben een open blik nodig en moeten kansen grijpen als die zich voordoen.’

De internationalisering is essentieel voor Van der Chijs. ‘Als je kijkt naar de internationale voorinschrijvingen, dan zijn we de goede weg ingeslagen. Maar dat betekent ook wat: met het internationaliseren van onze opleidingen zijn we nog niet klaar en we hebben flink werk te verzetten in de processen. Er komt bijvoorbeeld heel wat kijken bij het inschrijven op de UT vanuit het buitenland. Je moet toelatingseisen vertalen vanuit een heel ander systeem en je hebt te maken met visa. Daarbij komt dat we hen onderdak garanderen in Twente. Nu het zó hard gaat met de inschrijvingen kun je daar op den duur problemen verwachten.’

‘Durf fouten te maken en spreek je leidinggevende aan als je kritiek hebt.’

Ondernemendheid en ondernemerschap zijn kernwaarden voor de UT. Wat is de rol van medewerkers?

‘Ik verwacht van onze medewerkers dat ze rondkijken in de maatschappij waar kansen voor de UT liggen. We zijn op zoek naar excellentie; van goede studenten binnenhalen tot gelden verwerven. Dat vraagt om een cultuuromslag: durf fouten te maken en spreek je leidinggevende aan als je kritiek hebt.’

Een voorbeeld van ondernemendheid is de komst van het Fraunhofer project center. ‘Veelbelovend’, noemt hij de samenwerking. ‘De instelling staat bekend om de nauwe banden met de industrie. Niet voor niets hebben de Duitsers voor Twente gekozen, ze zien hier wetenschappelijke excellentie en diezelfde ondernemerschap en marktgericht denken.’

En uw eigen rol?

‘Die wil ik zeker niet groter maken dan die werkelijk is. Als collegevoorzitter ben ik er om te sturen, te duwen, trekken en zeuren. Want we zijn er nog lang niet. Maar het zijn de drieduizend medewerkers die het doen. En juist bij de medewerkers ligt een enorme potentie.’

cv van der chijs

Victor van der Chijs (1960) studeerde Rechten in Amsterdam. Hij werkte bij ING, onder andere als Vice President Structured and Project Finance in Hong Kong. In 1998 begon hij bij Schiphol Group, eerst als directeur public affairs en daarna als directeur strategic projects. In 2003 werd hij verantwoordelijk voor alle internationale activiteiten van de luchthaven. Een jaar daarna werd hij door architect Rem Koolhaas gevraagd om de leiding op zich te nemen van OMA, dat onder zijn leiding snel uitgroeide tot een internationaal creatief bedrijf. Van der Chijs was voorzitter van het Topteam Creatieve Industrie, één van de negen topsectoren die door het kabinet zijn ingesteld om de Nederlandse economie te versterken. Eén van zijn huidige nevenfuncties is als voorzitter van de Raad van Toezicht van Kennisland.

De boer op

Een succesvolle high tech, human touch-universiteit runnen is meer dan kwaliteitsonderzoek leveren en goede opleidingen bieden, geeft de collegevoorzitter aan. Het is ook de boer op gaan, maatschappelijk relevant zijn, de regiofunctie vervullen, impact maken en je in netwerken begeven. Van der Chijs werd in september 2015 voorzitter van 4TU, de federatie van technische universiteiten.

Tot slot, welke rol moet de universiteit van morgen vervullen?

‘Nederland moet veel meer inzetten op technologie, daar ligt onze toekomst. Daarom pleiten we als verenigde TU’s voor een technologieakkoord. We moeten een leider worden in technologische ontwikkelingen. We vragen de overheid om zich daaraan te committeren. Leg voor langere tijd geld vast voor hoogwaardig onderzoek en voor opleidingen.’

'De universiteit zoals we die nu kennen behoort snel tot het verleden.'

Van der Chijs is overtuigd dat ‘de universiteit’ zoals we die nu kennen snel tot het verleden behoort. ‘We gaan naar een model van education permanente toe; je zult je constant moeten bijscholen. Dat stelt andere eisen aan de universiteit: er komt veel meer een wisselwerking tussen universiteit, maatschappij en het bedrijfsleven. Daar ligt een grote uitdaging waar we nog niet direct een antwoord op hebben, maar waar we wel over nadenken. Daar wil ik de komende vier jaar een rol in spelen, om dat proces zo goed mogelijk te begeleiden en te sturen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.