Universiteiten: elf procent meer vooraanmeldingen

De aanmeldingen bij universitaire bacheloropleidingen liggen elf procent hoger dan vorig jaar om deze tijd. Vooral het hoge aantal internationale studenten valt op. De UT stijgt met 15 procent boven dat landelijk gemiddelde uit.

Op de UT is de grootste stijger Mechanical Engineering; die opleiding heeft 85 procent meer vooraanmeldingen dan in 2016. Andere opleidingen met flink meer vooraanmeldingen zijn Communication Science (66 procent), Business & IT (53 procent). Civil Engineering en Electrical Engineering stijgen beiden met 47 procent.

Minder rooskleurig ziet het er uit bij University College ATLAS, daar zijn de vooraanmeldingen 26 procent lager dan voorgaand jaar. Onder andere Psychology (min 19 procent), Advanced Technology (min 15 procent) en Biomedische Technologie (min 14 procent) staan in de rode cijfers.

Herstellen

Het hoger onderwijs lijkt zich te herstellen van het effect van de invoering van het nieuwe leenstelsel in 2015. In de twee jaren daarvoor, toen de basisbeurs dreigde te worden afgeschaft, waren er relatief veel eerstejaars: een deel van hen nam bewust geen tussenjaar om de basisbeurs nog te kunnen meepikken.

Toen de beurs in 2015 daadwerkelijk werd afgeschaft, gingen er prompt minder studenten naar het hoger onderwijs. Gevreesd werd dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs gevaar liep. In 2016 trok de instroom alweer enigszins aan en dit jaar waarschijnlijk ook.

De hogescholen telden in de eerste meiweek 150.093 vooraanmeldingen bij hun bachelor- en associate degree-opleidingen. Dat zijn er 4,7 procent meer dan in dezelfde week in 2016 Vooral opleidingen in de taal en cultuur groeien in populariteit, met meer dan acht procent.

Bij de universiteiten hebben zich tot nog toe acht procent meer Nederlandse studenten dan vorig jaar aangemeld (57.900) en achttien procent meer internationale studenten (23.900).

Indicatie

Universiteitenvereniging VSNU en de Vereniging Hogescholen benadrukken dat de cijfers slechts een indicatie geven van hoeveel jongeren er daadwerkelijk gaan studeren. Lang niet alle aanmelders verschijnen werkelijk aan de start. Sommigen zakken voor hun examen, anderen gaan bij nader inzien liever een jaar werken of reizen.

Sinds vier jaar moeten jongeren zich voor 1 mei aanmelden om mee te doen aan allerlei matchings- en studiekeuzeactiviteiten. Als ze te laat zijn, kunnen ze geweigerd worden. Het idee is dat jongeren nog eens goed nadenken of de opleiding van hun keuze werkelijk bij hen past. Dat moet studie-uitval tegengaan.

Wie een fixusopleiding wil doen zoals geneeskunde of fysiotherapie, moest zich al in januari aanmelden.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.