TU's pleiten voor 'technologieakkoord'

| Redactie

De overheid moet veel meer in technologisch onderwijs en onderzoek investeren en de ambitie om aan de technologische wereldtop te staan vastleggen in een technologieakkoord. Daarvoor pleit UT-collegevoorzitter Victor van der Chijs in zijn rol als voorzitter van 4TU woensdag in het Financieele Dagblad.

Nederland is volgens Van der Chijs te veel volger van technologische ontwikkelingen. De voorzitter van het samenwerkingsverband van de vier technische universiteiten wil een investeringsagenda waarin overheid, werkgevers, werknemers en kennisinstellingen samen optrekken over meerdere kabinetsperiodes. ‘We moeten met ons allen een plan maken om een redesign van Nederland in gang te zetten en daar voor ten minste twintig jaar aan vasthouden’, zegt hij in het interview. ‘Dat betekent ook een substantieel hogere uitgave voor technologie en innovatie.’

Bedrijfsleven

Investeringen kunnen volgens Van der Chijs voor een groot deel plaatsvinden via het bestaande Topsectorenbeleid en via de Nationale Wetenschapsagenda. Hij verwacht dat overheidsinvesteringen gevolgd worden door het bedrijfsleven. ‘Een technologische baan levert drie of vier andere banen op’, zegt hij. ‘Als je nu substantieel investeert, zie je dat over tien jaar driemaal terug in het bruto binnenlands product.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.