Nieuws gemist? Snijden in activismebeurzen & slimmer collegejaar

| Redactie

Lukte het je deze week niet om al onze berichten te lezen? Wij sommen in dit overzicht het belangrijkste nieuws nog eens kort voor je op.

Photo by: Frans Nikkels
Financiële discussie bloedt dood, Uraad en CvB opnieuw om tafel

De universiteitsraad en het CvB kwamen niet tot overeenstemming over de Spring Memorandum, die de financiële koers van de UT bepaalt. Momenteel voeren zorgen, onduidelijkheden en besluiteloosheid de boventoon. Over twee weken wordt het gesprek hervat.

Lees hier. 

Bezuinigen op activismebeurzen? 'Nemen alle uitgaven onder de loep'

De universiteitsraad uitte woensdag grote zorgen over het mogelijk terugschroeven van de activismebeurzen voor studenten. Die optie kwam deze week naar voren in de voorjaarsnota. ‘Er is nog niets zeker, maar we nemen alle uitgaven onder de loep.’

Lees hier. 

Nieuwe UT-klimaatcommissie toetst onderzoeksprojecten

De UT lanceert voor komend collegejaar een nieuwe commissie die onderzoeksprojecten gaat beoordelen op de bijdrage aan klimaatdoelstellingen. Getoetst wordt of een samenwerking met fossiele industrie geen negatieve impact heeft op het halen van doelstellingen uit het Akkoord van Parijs.

Lees hier. 

Samen nadenken over 'een slimmer collegejaar'

De landelijke kennisbijeenkomst ‘Een slimmer academisch jaar’ van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wordt dit jaar op de UT gehouden. Vandaag doen vier UT-opleidingen mee aan het initiatief.

Lees hier. 

Bedenkingen bij rapport Arbeidsinspectie 

De universiteitsraad wil – evenals de Nederlandse Arbeidsinspectie – dat de UT meer doet om oorzaken voor werkdruk en ongewenst gedrag aan te pakken. Tegelijkertijd plaatst de raad kanttekeningen bij het recent verschenen rapport, zowel inhoudelijk als methodologisch.

Lees hier. 

In tegenstelling tot de seksclub is het in huize CasaNova regelmatig stervenskoud

De UT heeft talloze clubs, genootschappen, studentenhuizen en verenigingen. Wat houdt ze in stand? Wat bindt de leden of bewoners? In deze 32ste aflevering: huize CasaNova, gelegen aan de rand van de Enschedese binnenstad.

Lees hier. 

Verkiezingsuitslag: UReka en DAS opnieuw in evenwicht, hoge opkomst medewerkers

Net als in voorgaande jaren gaan zes zetels naar UReka en drie naar DAS. Campus Coalitie levert alle negen kandidaten voor de medewerkerszetels. Dat is de uitslag van de universiteitsraadsverkiezingen, die vrijdagmiddag bekend werd gemaakt in de Waaier.

Lees hier.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.