Nieuwe UT-klimaatcommissie toetst onderzoeksprojecten

| Redactie

De UT lanceert voor komend collegejaar een nieuwe commissie die onderzoeksprojecten gaat beoordelen op de bijdrage aan klimaatdoelstellingen. Getoetst wordt of een samenwerking met fossiele industrie geen negatieve impact heeft op het halen van doelstellingen uit het Akkoord van Parijs.

Photo by: Rikkert Harink

De komst van de commissie is een uitkomst van de Sustainability Dialogues, die de UT vorig jaar organiseerde. ‘Samenwerking met partners die zich niet inzetten voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen en onderzoeksprojecten die het gebruik van fossiele brandstoffen stimuleren, passen daar niet bij’, was één van de conclusies uit de dialogen.

De commissie bestaat uit Ciano Aydin (BMS), Rob Lammertink (TNW), Maroeska Rovers (TechMed), Mina Shahi (ET) en Jaap Zevenbergen (ITC) en gaat alle nieuwe of hernieuwde samenwerkingen van UT-onderzoekers met de fossiele industrie beoordelen. Het is niet zo dat bedrijven of instellingen op voorhand worden uitgesloten. De beoordeling van de commissie is bovendien een advies. De beslissing om een project al dan niet op te starten ligt bij de decaan van de faculteit waar de betrokken onderzoeker werkzaam is.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.