Bedenkingen bij rapport Arbeidsinspectie

| Rense Kuipers

De universiteitsraad wil – evenals de Nederlandse Arbeidsinspectie – dat de UT meer doet om oorzaken voor werkdruk en ongewenst gedrag aan te pakken. Tegelijkertijd plaatst de raad kanttekeningen bij het recent verschenen rapport, zowel inhoudelijk als methodologisch.

Photo by: Frans Nikkels

Stress, overwerk en wangedrag zijn nog steeds normaal in de wetenschap. Universiteiten doen er te weinig tegen, stelt de Arbeidsinspectie. De meeste hebben het probleem niet eens goed onderzocht. Dat was de strekking van het rapport van de Arbeidsinspectie dat medio mei verscheen. De UT-specifieke bevindingen, die vorige week openbaar werden, zijn in lijn daarmee. Tegelijkertijd onderschrijft de universiteitsraad de conclusie niet volledig, zo bleek tijdens de plenaire vergadering woensdag.

Discrepantie

Want verschillende rapporten vanuit de eigen UT-hulpstructuur en arbodienst de Bedrijfspoli zijn minder alarmerend van aard, zegt de universiteitsraad. ‘Werkdruk als een van de kritieke kwesties is geen onbekend probleem. De bevindingen over ongewenst gedrag (meer dan 30 procent van de respondenten rapporteert pesten en/of discriminatie, red.) kwamen nog niet eerder zo sterk naar voren uit andere beschikbare rapporten over veiligheid op het werk’, aldus de raad.

Het zou daarom goed zijn om die discrepantie tussen het rapport van de Arbeidsinspectie en rapporten zoals die van de vertrouwenspersonen en de ombudsman beter te onderzoeken, lichtte Emile Dopheide woensdagochtend toe. Want dat de UT een verantwoordelijkheid heeft om oorzaken van problemen met hoge werkdruk en ongewenst gedrag te identificeren en analyseren en met oplossingen te komen, daarover is de raad het logischerwijs eens met de Arbeidsinspectie.

Kanttekeningen

Ook plaatst de universiteitsraad kanttekeningen bij de methodologie van de Arbeidsinspectie. Zo ontving het ondersteunend personeel niet de vragenlijst van de inspectie. Bovendien observeert de raad een ‘overrepresentatie’ van promovendi (meer dan 30 procent van de in totaal 691 respondenten, red.) en ‘verwijzingen naar gedateerde rapporten’. Het rapport heeft dus zijn methodologische mankementen, vindt de universiteitsraad, die daarom het college van bestuur adviseert om deze kanttekeningen met de Arbeidsinspectie te delen.

Maar bovenal maant de universiteitsraad het college van bestuur tot nader onderzoek naar werkdruk en ongewenst gedrag. Daar gaat het college van bestuur werk van maken, samen met betrokkenen binnen de universitaire hulpstructuur, aldus UT-vicevoorzitter Machteld Roos.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.