Bezuinigen op activismebeurzen? ‘Nemen alle uitgaven onder de loep'

| Stan Waning

De universiteitsraad uitte woensdag grote zorgen over het mogelijk terugschroeven van de activismebeurzen voor studenten. Die optie kwam deze week naar voren in de voorjaarsnota. ‘Er is nog niets zeker, maar we nemen alle uitgaven onder de loep.’

Eigenlijk zouden de raad en het college van bestuur woensdagmorgen een bescheiden aanpassing in de FOBOS (Financiële Ondersteuning Bijzondere Omstandigheden Studenten)-regeling bespreken. ‘Maar die update is volledig overschaduwd door de mogelijke terugkeer van de langstudeerboete. Wat ons daarnaast verontrust, is de vermelding in de voorjaarsnota dat de activismebeurzen als optionele bezuinigingsmaatregel worden gezien. We raden sterk aan om na te denken over het soort activisme dat verloren gaat als er stevig gesnoeid wordt in de beurzen’, aldus Robin Kamphuis (DAS).

Financiële ondersteuning bijzondere omstandigheden studenten

De FOBOS-beurzen zijn bestemd voor studenten die studievertraging oplopen door onvoorziene situaties, bij bestuurswerk, of voor het beoefenen van topsport en topcultuur. Een onderdeel van de FOBOS is de activismebeurs, waar onderscheid wordt gemaakt tussen fulltime en parttime besturen. De toekenning van fulltime beurzen is afhankelijk van behaalde studiepunten. Studenten moeten ingeschreven staan bij de UT om in aanmerking te komen.

Rector Tom Veldkamp stelde Kamphuis en de overige raadsleden enigszins gerust, door aan te geven dat snijden in de activismebeurzen nog niet zeker is. ‘Maar we nemen alle uitgaven onder de loep. Stel het aantal studenten daalt, dan is het niet ondenkbaar om het FOBOS-budget mee te laten dalen. De druk op studentenactivisme is ook een grote zorg voor ons, maar het uitkeren van dergelijke subsidies moet in het huidige politieke regime wel kunnen.’

Unique selling point

Monique Willems (UReka) wees het college van bestuur op de grote waarde die studentenactivisme heeft voor de universiteit. ‘Het is een unique selling point. Dat de UT daar mogelijk op wil bezuinigen leidt tot zorgen bij studenten.’ Collegevoorzitter Vinod Subramaniam zei dat te begrijpen. ‘Het karakter van deze universiteit is gebouwd op de betrokkenheid van studenten, maar er ligt een bezuinigingsopgave. Er zijn geen heilige huisjes. We proberen voor nu enkel te zeggen dat we naar alle budgetten kijken en vragen jullie ons te helpen de juiste keuzes te maken.’ Subramaniam voorziet daar een rol in voor zowel de universiteitsraad als de Student Union.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.