Verkiezingen medezeggenschap: opnieuw minder te kiezen

| Rense Kuipers

Twee studentenpartijen en één medewerkerspartij dienden een lijst in met kandidaten voor de universiteitsraadsverkiezingen, die van 10 tot 14 juni plaatsvinden. Studenten kunnen opnieuw kiezen tussen DAS en UReka, voor medewerkers staan enkel kandidaten namens Campus Coalitie verkiesbaar.

Photo by: Frans Nikkels

De verkiezingsstrijd tussen studentvertegenwoordigers is een klassieke tweestrijd. DAS – voluit ‘De Ambitieuze Student’ – kwam in 2015 ten tonele in de universiteitsraad. UReka is al sinds 2001 actief in de centrale medezeggenschap. Beide partijen hebben vijftien kandidaten gevonden voor deze verkiezingen. Van de negen studentenzetels in de raad heeft UReka er momenteel zes en DAS drie – dat is overigens al drie jaar op rij de status quo.

Dit jaar doet slechts één medewerkerspartij mee aan de verkiezingen: Campus Coalitie. Universiteitsraadscoryfee Herbert Wormeester voert de lijst aan en vond tien anderen die zitting willen nemen. Kortom: één partij en elf kandidaten en negen te verdelen zetels.

Stemmen kan tussen 10 en 14 juni. Medewerkers en studenten ontvangen daarvoor een link per e-mail.

Geen verkiezingen dienstraden

Evenals vorig jaar zijn er naast de verkiezingen voor de centrale medezeggenschap ook verkiezingen voor de decentrale medezeggenschap. De UT belegt dit sinds vorig jaar in één UT-brede verkiezingsweek. Vier van de vijf faculteiten hebben faculteitsraadsverkiezingen, met uitzondering van de faculteit ITC, die op een ander moment verkiezingen houdt.

Bij de dienstraden valt er dit jaar echter niets te kiezen. Uit verdere navraag van U-Today bij de kiescommissie blijkt dat geen van de zes dienstraden verkiezingen houdt, omdat er meer zetels zijn dan verkiesbare kandidaten. De raden worden niet opgeheven, maar voortgezet in de huidige samenstellingen of aangevuld met nieuwe leden.

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.