Paviljoen dit jaar in de steigers, CES nieuwe bewoners

| Rense Kuipers

Na enig uitstel gaat gebouw Paviljoen dit jaar op de schop. Er komt een vleugel bij en het gebouw wordt fors verduurzaamd. Nieuwe bewoners zijn meerdere afdelingen van het Centre for Educational Support.

Photo by: Arjan Reef

Inmiddels zijn de sloopwerkzaamheden van start gegaan in het Paviljoen. Later dit kalenderjaar volgt de aanbestedingsprocedure en start het project, zo meldt portfoliomanager vastgoed Nico-Tom Pen.

Het Paviljoen heeft nu drie vleugels. Daar komt een vierde vleugel bij, aldus Pen. Het gebouw ondergaat ook een flinke verduurzamingsslag. Het huidige energielabel G gaat naar energielabel A en het gebouw gaat van het gas af.

Al meer dan vijf jaar zijn er plannen om het Paviljoen te renoveren, dat volgens toenmalig Campus & Facility Management-directeur Pim Fij ‘aan alle kanten lekt’. Er waren plannen om het ‘Contact Centre’ in het gebouw te vestigen, maar die plannen wijzigden: Het Contact Centre kwam in de Boerderij en Campus & Facility Management ging naar de Linde.

Het vrijgekomen gebouw gaat nu naar de dienst CES. Het Paviljoen gaat onderdak bieden aan het Bureau Onderwijszaken, het tentamenbureau, de minororganisatie, de Osiris key users en het roosterteam.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.