‘Kennismaken in groep 4 en eindigen als student hier’

| Rense Kuipers

Pre-U, het pre-universiteitsprogramma van de UT, vierde donderdagmiddag zijn vijftienjarig bestaan met een open huis in de Bastille. Een feest voor de buitenwacht en UT’ers, met een terugblik op het verleden en ambitieuze toekomstplannen. ‘Het besef dat een diploma een startpunt is en geen eindpunt, dat zit er hier wel ingebakken.’

De rode loper ligt uit, een ballonnenboog prijkt voor de hoofdingang van de Bastille, de stoelen en tafels in het gerenoveerde kantoor zijn aan de kant geschoven. Het is feest bij Pre-U en de UT mag het weten. Tientallen belangstellenden weten hun weg te vinden naar de feestelijkheden; van betrokkenen van het eerste uur als Jan Volbers, voormalig decaan Ton Mouthaan en de eerste lichting studentmedewerkers, tot partnerscholen, regionale bestuurders en geïnteresseerde UT’ers.

Specifiek die laatste groep kan weleens meer dan interessante bijvangst zijn, blijkt uit de uitleg van Jody van der Tuin, projectleider bij Pre-U. ‘We vieren dit feestje niet alleen voor en met de buitenwereld, we willen ook zichtbaarder zijn voor de UT-collega’s. Misschien dat ze warmlopen om bijvoorbeeld een keer een gastcollege te verzorgen. Of dat ze hun kinderen wijzen op ons aanbod. We hopen dat ze al kennismaken in groep 4 en eindigen als student hier.’

Grootafnemer

Pre-U, zoals het sinds 2015 heet, begon ooit als Twente Academy. De oorspronkelijke taak: zorgen voor betere samenwerking tussen de UT en scholen in het voortgezet onderwijs, met name op het gebied van techniek en wetenschap. Dat dit project een vlucht heeft genomen, blijkt al snel tijdens een rondgang door het open huis, waar de geschiedenis en het aanbod van Pre-U een prominente plek krijgen. Zelfs een groot deel van de ruimte van de ondernemende bovenburen in de Incubase is gekaapt voor allerlei stands en proefopstellingen.

Ook de cijfers van het pre-universiteitsprogramma spreken boekdelen. Was er in 2016 nog één eerste partnerschool, zijn dat er nu 27. En telde Pre-U in den beginne nog zo’n vijftien studentmedewerkers, is dat aantal inmiddels vertienvoudigd. ‘We hebben een grote groep, met name veel studenten die workshops verzorgen op scholen’, zegt Daan Stokkers, al vier jaar studentmedewerker. ‘Ik denk dat we binnen UT Flex (het studentenbijbaansysteem van de UT, red.) grootafnemer zijn.’

Drie programma's

Pre-U biedt drie programma’s aan: Pre-U Junior richt zich op basisschoolleerlingen van groep 4 tot en met 8, Pre-U is er voor middelbarescholieren van 1 tot en met 6vwo. En dan is er nog Pro-U, bedoeld voor onderwijsprofessionals op het gebied van (docent)professionalisering, in samenwerking met de UT-lerarenopleidingen.

Puber

Het gevoel van trots voert de boventoon op het feestje, blijkt ook uit de woorden van decaan Freek van der Meer, van de penvoerende ITC-faculteit. ‘Een geweldige club dit, de energie spat ervan af. We hebben het op de UT steeds nadrukkelijker over Life Long Learning en talentontwikkeling, maar dat begint bij Pre-U. Het besef dat een diploma een startpunt is en geen eindpunt, dat zit er hier wel ingebakken. Wat ook fijn is voor ons als decanen (Pre-U valt formeel onder de vijf faculteiten, red.), is dat het zo’n autonoom team is. Ze weten wat ze moeten doen.’

Pieter Boerman, directeur van Pre-U, houdt er een andere vertelling op na. ‘Iemand zei net tegen me: met onze vijftien jaar zijn we eigenlijk nog een puber. Dan is het wel zo prettig dat je decanen als je baas hebt.’ Hij werpt een blik op het verleden en het heden van Pre-U. ‘Vijftien jaar geleden waren de inspanningen richting het primair en voortgezet onderwijs vanuit de UT redelijk versnipperd. Dat we dat inmiddels op deze manier hebben kunnen samenbrengen en versterken, had ik wel durven dromen, maar nooit verwacht.’

Pieter Boerman geeft een toespraak.

Toekomstplannen

De kracht van Pre-U zit volgens Boerman in de verbinding leggen tussen vakdidactici, experts vanuit de UT en de leraren op de scholen. ‘En vergeet niet de studenten die de onderwerpen waar de UT sterk in is de klas in sluizen. Ik vind het daarom ook mooi dat collegevoorzitter Vinod Subramaniam onlangs het belang van die ketenbenadering voor talentontwikkeling noemde in een interview. Dat is precies waar wij aan willen bijdragen.’

Toekomstplannen zijn er ook genoeg, als het aan Boerman ligt. ‘We zijn onder andere bezig binnen 4TU-verband, om een digitaal platform te maken voor scholieren waarop ingenieursvaardigheden volop aandacht krijgen. Dat project ziet er veelbelovend uit, ik denk dat het gaat helpen om bij veel meer scholieren een ingenieursvlammetje aan te wakkeren.’

Schwung

Daarnaast ziet de Pre-U-directeur potentie in de ‘allocatie en plaatsing’ van studenten. ‘Er zijn nog redelijk veel studenten die vroegtijdig stoppen met hun studie, omdat ze een verkeerde keuze hebben gemaakt. Natuurlijk mogen we niet selecteren aan de poort. Maar ik zou wel willen experimenteren met allocatie-instrumenten, zoals een traject in de zomervakantie voordat iemand begint met studeren. Allemaal met het doel om de student op de goede plek te krijgen.’

Grootse plannen genoeg, op deze quinceañera. Maar, haast Boerman zich te zeggen: ‘Het zou doodzonde zijn als we het studentikoze kwijt zouden raken. Onze studentmedewerkers brengen de schwung, dat moeten we koste wat kost koesteren.’

Boerman en ITC-decaan Freek van der Meer openen het gerenoveerde kantoor van Pre-U.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.