Bewoners Hogekamp krijgen via de rechter geld terug van Camelot

| Stan Waning

21 (oud-)bewoners van de Hogekamp krijgen een flink bedrag terug van vastgoedbeheerder Camelot. Dat bepaalde de rechtbank. Camelot stuurde de bewoners in 2019 onterecht een afrekening van servicekosten en moet nu in totaal bijna 35.000 euro terugbetalen.

Wouter Waanders (24) is één van die oud-bewoners. Na het maandelijks betalen van ‘een fors bedrag’ aan servicekosten kreeg hij na afloop van het jaar 2019 nog een afrekening van enkele honderden euro’s. Bij andere bewoners lag dat bedrag zelfs nog hoger. De alumnus besloot toen de krachten te bundelen, wat resulteerde in een groep van 21 bewoners die wat aan die afrekening wilde doen.

Huurcommissie

Omdat het contact met Camelot niets opleverde, ging de groep samen met een gespecialiseerde advocaat naar de huurcommissie. Een onpartijdige organisatie die meningsverschillen tussen huurders en verhuurders voorkomt, probeert op te lossen of daarover een officiële uitspraak doet. De huurcommissie gaf de huurders gelijk en de rechtbank ging daar begin deze maand in mee.

Camelot eerder onder vuur

Het is niet de eerste keer dat verhuurder Camelot slecht in het nieuws komt. In 2018 werden er zelfs Kamervragen gesteld over Camelot. Niet veel later verlaagde de verhuurder de borgsom van de woningen in de Hogekamp van tweeduizend naar duizend euro. Ook eisten bewoners van de Hogekamp in 2019 (met succes) hun geld terug voor de schoonmaakkosten en toegang tot de digitale portal. In mei 2021 beloofde de verhuurder beterschap met nieuwe verhuurcontracten.

Op de website is te lezen dat Camelot vanaf januari door het leven gaat als Mosaic World, 'om nog beter in te kunnen spelen op de veranderde behoeften van onze bewoners, huurders en opdrachtgevers. We blijven een organisatie die meebeweegt, vernieuwt en inspireert.' 

Veertien dagen na de uitspraak hoort de alumnus – die inmiddels niet meer op de campus woont – een kleine 1200 euro van Camelot te ontvangen, plus de wettelijke rente. ‘En ik heb ook nog niets gehoord over de borg van duizend euro. Ik hoop dat het allemaal goedkomt, want de veertien dagen zijn al verstreken, maar ik twijfel of ik het geld snel ontvang. Als je nu zoekt op Camelot, zie je dat ze recent zijn doorgegaan onder een andere naam, maar we wachten af’, aldus Waanders.

Jurisprudentie

Waanders sluit niet uit dat het bij bovenstaande uitspraak blijft. ‘Want dit ging allemaal over de servicekosten van 2019. Voor 2020 geldt een vergelijkbare situatie. Ik moet bekijken of er genoeg animo is en of de juridische specialisten van Bumarang weer willen helpen, maar ook die afrekening lijkt niet te kloppen. Hopelijk helpt de jurisprudentie.’

Hoewel Waanders blij is dat het recht voor hem zegeviert, had hij graag aan actievere rol van de UT gezien. ‘Wij hebben aangegeven wat er aan de hand is en het is niet de eerste keer dat Camelot onder vuur ligt. Vanuit de UT kregen we alleen te horen dat ze er naar gekeken hebben en dat de afrekening van de servicekosten wel zou kloppen. Bovendien verwijst de UT voor verhuur van kamers nog steeds door naar Camelot, of Mosaic World zoals het inmiddels heet. Het vervelende is dat internationale studenten vaak de dupe van zijn van onduidelijke huurvoorwaarden of van een te hoge servicekostenrekening. Die zijn bang om in actie te komen, omdat ze vrezen dat ze dan op straat staan.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.