Camelot verlaagt borg naar duizend euro

| Jelle Posthuma

De verhuurder van de studio’s in de Hogekamp heeft de borgsom met ingang van oktober verlaagd naar duizend euro. Eerder moesten huurders nog tweeduizend euro overmaken.

Camelot lowers deposit to €1000

The landlord of the studios in de Hogekamp has reduced the deposit to thousand euros since the beginning of October. Previously, tenants had to pay two thousand euros.

In september vroegen SP-Kamerleden Sandra Beckerman en Frank Futselaar aan minister Ingrid van Engelshoven (OCW) en minister Kajsa Ollongren (BZK) om te reageren op het Tubantia-artikel over Camelot. Het artikel laat experts aan het woord die menen dat de verhuurder ‘absurd hoge en onterechte bedragen aan studenten vraagt’.

Aanpassingen

De minister laat in haar beantwoording weten dat de borgsom van Camelot, in overleg met de UT, sinds begin oktober is verlaagd naar duizend euro. ‘De Universiteit Twente voert geregeld overleg met huisvesters, zo ook met Camelot. Dit overleg leidde er toe dat Camelot aanpassingen doorvoerde, zoals niet meer eisen dat alle huurkosten van te voren betaald moeten worden en een verlaging van de waarborgsom van tweeduizend naar duizend euro.’

Volgens Ollongren is de communicatie van Camelot over de tweehonderd euro voor het webportaal MyCastle ‘niet eenduidig’. Het is niet duidelijk of Camelot dit bedrag voor huurders in rekening brengt als administratiekosten of louter om toegang te krijgen tot het communicatiemiddel MyCastle.

Garantie

Naast de hoge kosten, vragen de SP-Kamerleden of er voldoende passende huisvesting is voor buitenlandse studenten in en rondom Enschede. De minister laat in haar beantwoording weten dat de UT een onderscheid maakt tussen visumplichtige en niet-visumplichtige studenten. Voor visumplichtige studenten heeft de UT een garantie voor huisvesting van één jaar, maar ‘het uiteindelijke doel van de Universiteit Twente is op termijn iedereen huisvesting te kunnen garanderen.’

Daarnaast geeft Ollongren aan dat Roomspot, het verzamelportaal voor woningaanbod in Enschede, bezig is het aanbod te vergroten door extra aanbieders toegang te geven tot het portaal. ‘Ook voor niet-visumplichtige studenten voert de universiteit vanuit haar inspanningsverplichting gesprekken met woningbouwcorporaties over voldoende aanbod.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.