Bewoners Hogekamp willen geld terug van Camelot

| Rense Kuipers

Bewoners van de Hogekamp eisen in brieven naar verhuurder Camelot elk een bedrag van 302,50 euro terug, die zij moesten betalen voor schoonmaak en toegang tot de digitale portal. Camelot is het daar niet mee eens en beroept zich op een eerdere uitspraak in 2011.

Aanleiding voor de brieven van de Hogekamp-bewoners is een uitspraak van de kantonrechter in Amsterdam, vorige week. Die gaf tien bewoners van het Wasa Student Village die een zaak hadden aangespannen tegen Camelot gelijk. De Amsterdamse rechter oordeelde dat de kosten die Camelot in rekening bracht (100 euro aan schoonmaakkosten en 202,50 voor hun digitale portal MyCastle) ‘onredelijk’ zijn. Camelot is aan die tien Amsterdamse huurders nu 302,50 euro per persoon verschuldigd.

Aanvechten

De Enschedese bewoners zien die uitspraak van de rechter als aanleiding om hetzelfde bedrag terug te vorderen. Kartrekker is bewoner Ritchie Di Betta. ‘Als ik de situatie van de Amsterdamse studenten vergelijk met die van ons, dan zouden wij ook onze onterecht gemaakte kosten terug moeten krijgen.’

Di Betta helpt de andere bewoners met het opstellen van hun brieven, aan de hand van een voorbeeldbrief. ‘Ik denk dat we hier nu driehonderd bewoners hebben, waarvan het overgrote deel internationale studenten zijn. Die hebben juist hulp nodig in het aanvechten, omdat ze de Nederlandse taal niet onder de knie hebben en daardoor de kwestie niet goed snappen. Uiterlijk deze zaterdag wil ik zoveel mogelijk brieven op de post doen naar Camelot.’

‘Eenmalige kosten’

Als de brieven de deur uit zijn, heeft Camelot vijftien dagen om te reageren op de Enschedese studenten. Rianne Kole, communicatiemedewerker bij Camelot, geeft al een schot voor de boeg. ‘Van de 350 bewoners in het Amsterdamse Wasa Student Village die actief zijn benaderd door de woonbond, hebben er tien besloten een zaak aan te spannen. Voor die tien mensen gold specifiek een huurperiode van vier maanden. De rechter wijkt in dit geval af van een eerdere uitspraak in 2011, maar die uitspraak hebben we te respecteren voor deze gevallen.’

Kole zegt dat Camelot zich voor andere huurovereenkomsten houdt aan eerdere uitspraken van het hof. ‘Daarin staat onder meer dat we eenmalig schoonmaakkosten in rekening mogen brengen.’ Kole stelt dat Camelot als belangrijkste doel heeft om betaalbare huisvesting te regelen. ‘Gemiddeld ligt de huur die wij vragen tussen de 400 en 440 euro. Dat zit zo’n dertig procent onder het maximale bedrag dat we mogen vragen volgens het landelijke puntensysteem. We zitten nu eenmaal met bepaalde kosten, die we liever niet maandelijks doorberekenen aan huurders.’

‘Goede kans’

Desalniettemin hebben de Hogekamp-bewoners hoop dat zij hun betaalde schoonmaak- en inlogkosten terug kunnen krijgen. ‘Gezien de uitspraak van de Amsterdamse rechter, denk ik dat we een goede kans maken’, aldus Di Betta.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.