Oud-penningmeester sjoemelt met kasgeld bewonersvereniging SkyBox

| Rense Kuipers

Een oud-penningmeester boekte vorig jaar een geldbedrag van minstens 1500 euro uit de kas van de bewonersvereniging van wooncomplexen Sky en Box over naar zijn persoonlijke rekening, om dat geld te beleggen in aandelen. Dat blijkt uit een document dat in handen is van U-Today.

Photo by: RIKKERT HARINK
Wooncomplex Sky.

De kascommissie van bewonersvereniging SkyBox kwam er deze maand achter dat vorig jaar meerdere transacties naar de persoonlijke bankrekening van de oud-penningmeester (1500 euro) en één transactie naar een ‘onbekende ontvanger’ (500 euro) gingen. Na een spoedoverleg tussen de kascommissie en het huidige bestuur en een mailwisseling tussen het bestuur en de oud-penningmeester, is het volledige bedrag inmiddels terugbetaald door de voormalig penningmeester.

Aandelen

In eerste instantie gebruikte de student het geld van de vereniging voor ‘verschillende redenen’, zo blijkt uit het document. Daarna begon hij te beleggen in aandelen. De reden die hij aanvoert om het ‘geleende geld’ niet eerder terug te betalen, was dat ‘het beleggen hem eerst goed afging en terugbetaling zijn winsten zou beïnvloeden’.

Een tijd daarna crashte volgens de penningmeester de markt en was het ‘helemaal geen goed moment om zijn aandelen te verkopen’. Hij hoopte het verlies goed te maken voordat hij zijn taken zou overdragen aan een opvolger. Maar omdat de aandelenmarkt nog niet in zijn voordeel hersteld was, betaalde hij een deel van het ontbrekende SkyBox-geld terug uit eigen zak.

Maatregelen

In zijn e-mail aan het bestuur betuigt hij meerdere malen spijt. ‘Ik heb verschrikkelijke keuzes gemaakt’, ‘ik handelde onverantwoord en wilde mijn verliezen niet nemen. Dat is de reden waarom ik het geld zo lang niet heb terugbetaald’. En: ‘Ik hoop dat jullie het een plek kunnen geven nu jullie mijn verhaal kennen’.

Nochtans is het bestuur van de bewonersvereniging op de aankomende ledenvergadering van plan om de voormalig penningmeester te royeren. Ook ging het bestuur met een accountant van campuswooncorporatie Vechtdal Wonen in gesprek. Die adviseerde het bestuur om geen aangifte te doen en te werken met ‘fatsoenlijke accountancysoftware in plaats van excelsheets’. Ook dat agendeert het bestuur. Ze willen een ‘vierogenprincipe’ invoeren, vaker vergaderen met de kascommissie en goede accountancysoftware aanschaffen. Over die plannen kunnen de leden van SkyBox stemmen.

Piranha

Het is voor de tweede keer in relatief korte tijd dat een penningmeester van een vereniging op de campus geld uit de kas overmaakt naar een eigen rekening. Afgelopen november kwam naar buiten dat een penningmeester van zwemvereniging Piranha geld uit de clubkas haalde. Ook de beweegredenen om geld uit de verenigingskas te halen – beleggen – zijn een opvallende overeenkomstigheid.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.