Capaciteitsgebrek: 20 procent UT-onderwijs moet ‘op andere manier’

| Rense Kuipers

De UT-opleidingen moeten de eerste twee kwartielen van het aankomende collegejaar 20 procent van hun onderwijs ‘op een andere manier’ organiseren. Dat komt door de groei in studentenaantallen de afgelopen jaren en het daarmee gepaarde capaciteitsgebrek aan onderwijsruimtes.

Tijdens een 'hybride' college in coronatijd.

De afgelopen jaren maakte de UT een forse groei in studentenaantallen door. Door de coronamaatregelen was dat twee jaar lang niet direct te merken in de collegezalen. Maar de realiteit is nu anders, ziet ook Lieke Schreel, directeur van het Centre for Educational Support. ‘De boodschap die we per mail hebben gegeven aan de portefeuillehouders onderwijs en de opleidingsdirecteuren is: als we het onderwijs willen aanbieden op dezelfde manier als voor de pandemie, dan gaat dat niet lukken. En dat vinden we heel vervelend, het is geen leuke boodschap.’

Opleidingen moeten daarom in de eerste twee kwartielen van het komende collegejaar 20 procent ‘op een andere manier’ organiseren. ‘Dat zijn de kwartielen waarin doorgaans meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden en we de meeste druk op de faciliteiten verwachten’, aldus Schreel.

Maatwerk en werkdruk

Hoe die ‘andere manier’ eruit komt te zien, is volgens haar aan de opleidingen. ‘Dat is maatwerk, daar kun je niet centraal op willen sturen. Gelukkig hebben we wel veel innovatie en vindingrijkheid gezien van docenten tijdens de crisis. Maar het is ontzettend vervelend dat het op deze manier moet. Het liefst wil je vanuit onderwijskundig perspectief je colleges organiseren, niet vanwege een capaciteitsprobleem.’

Dat met deze maatregel extra werkdruk voor docenten gepaard gaat, is volgens Schreel ‘zeker een zorgpunt’. ‘Het zal zeker een investering van docenten vergen – al hebben we onderwijskundigen die hen kunnen ondersteunen. Tegelijkertijd zien we ook dat docenten zich tijdens de crisis al in allerlei bochten hebben moeten wringen. Voor studenten was zoveel onderwijs op afstand al niet goed voor hun ontwikkeling en docenten ondervonden er op hun eigen manier hinder van. Hybride onderwijs geven is bijvoorbeeld al veel intensiever, je moet in feite aan twee verschillende groepen tegelijkertijd onderwijs zien te geven.’

‘Pijn verdelen’

Het capaciteitsprobleem laat zich niet op korte termijn op te lossen, zegt ze. ‘We verwachten over zo’n anderhalf jaar meer ruimtes tot onze beschikking te hebben, onder andere als de verbouwing van Langezijds en de uitbreiding van de Horst afgerond zijn. Daarnaast starten we binnenkort een aanbesteding voor nieuwe roostersoftware die zal helpen om het roosterproces makkelijker te laten verlopen, maar dat zal ook een jaar duren voordat dat traject is afgerond. Tot die tijd moeten we proberen om de ruimtes die we hebben zo goed mogelijk in te roosteren op de huidige manier.’

Schreel hoopt daarom ook dat opleidingen hun colleges goed weten te spreiden over de dagen en weken. ‘We zien nu bijvoorbeeld een enorme piek op de donderdagmiddag. Dan willen veel docenten graag college geven, terwijl ze het liefst de vrijdagochtend om 9 uur vrij houden met het oog op de uitgaansavond van veel studenten op donderdag. Sorry, maar ik ben bang dat er toch meer colleges op vrijdagochtend gepland moeten worden. Dat is helaas de harde realiteit nu. We moeten het samen zien op te lossen, om de pijn een beetje te verdelen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.