Aantal nieuwe UT-studenten stijgt

| Stan Waning

Ruim 4.200 bachelor- en masterbachelorstudenten - uit tachtig verschillende landen – zijn dit collegejaar met een studie aan de UT gestart. Een lichte stijging ten opzichte van het jaar 2020-2021, toen schreven 4.000 studenten zich in Twente in.

Photo by: RIKKERT HAKKERT
Eerstejaars bij de Kick-In op de UT.

Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van 1cHO, het Nederlandse onderwijsdatabestand. De instroom van bachelorstudenten steeg ten opzichte van vorig jaar. Meer dan 2.800 studenten startten namelijk een bachelor, een stijging van 9 procent. Wat daarbij opvalt, is dat de instroom vanuit Nederland afnam met 6 procent.

De groei valt vooral toe te wijzen aan het aantal studenten uit de Europese Economische Ruimte (alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland, maar exclusief Duitsland). Dit aantal is meer dan verdubbeld. De instroom vanuit landen buiten de EER nam ook toe: met 9 procent.

Master

De instroom in de masteropleidingen bleef nagenoeg gelijk. Iets minder dan 1.450 studenten begonnen aan een UT-masteropleiding. Net als bij de bacheloropleidingen was er een lichte daling (4 procent) waarneembaar in het aantal Nederlandse studenten, terwijl het aantal studenten vanuit de EER (40 procent) en van buiten de EER (14 procent) steeg.

De UT kende ook vorig jaar een stijging in het aantal aanmeldingen. Toen nam vooral het aantal Nederlandse studenten toe. Dat had destijds alles te maken met de coronabeperkingen; studenten kozen massaal voor een studie aan een Nederlandse universiteit. Die piek zorgt er voor dat er dit jaar een dalende instroom van Nederlandse studenten zichtbaar is. De trend is bij nagenoeg alle andere Nederlandse universiteiten zichtbaar.

Corona ligt ook ten grondslag aan de grote toename van studenten van binnen de EER. Die studenten kozen dit jaar in grotere mate voor een studie in Europa, vanwege reisbeperkingen voor de rest van de wereld.

Aan de grens

Sinds 2016 laten de instroomcijfers van de Universiteit Twente steeds een kleine groei zien, zowel bij de bachelor- als de masterstudies. Collegevoorzitter Vinod Subramaniam: ‘We zien dat we langzamerhand de grenzen bereiken van het aantal studenten dat past bij een universiteit als de onze. De groei van de afgelopen jaren ging soms gepaard met groeipijn, als het op plekken sneller ging dan dat we aan konden. Dat hebben we recentelijk kunnen zien bij het kamertekort. Ook kozen we er recent voor een numerus fixus in te stellen voor de populaire bacheloropleidingen Technical Computer Science en psychologie. Het bewaken van de grenzen van wat we kunnen en willen, doen we in het belang van kwalitatief hoog academisch onderwijs, een veilige en plezierige studie-omgeving, maar zeker ook de werkdruk voor onze medewerkers.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.