UT ziet ondanks corona instroom stijgen

| Rense Kuipers

Ondanks de coronacrisis steeg de instroom op de UT dit academisch jaar: bij de bachelors met 2 procent en de masters met 6 procent. Dat blijkt uit de laatste UT-cijfers. Wel lijkt de pandemie, vooral in de masters, bepalend te zijn voor een relatief lagere internationale instroom.

Photo by: Frans Nikkels
Rector Thom Palstra neemt een kijkje bij de eerstejaars tijdens de Kick-In, in augustus.

De cijfers lopen nog ietwat uiteen. Volgens de eigen UT-administratie staan de bachelors 2 procent in de plus, de masters 6 procent. Volgens de voorlopige VSNU-cijfers groeit de UT-instroom met 7 procent. Hoe dan ook is er sprake van groei, stelt hoofd marketing Irene van der Ploeg. ‘En daar zijn we superblij mee, zeker gezien de onvoorspelbaarheid van de laatste maanden. Ook in vergelijking met andere TU’s doen we het goed, we staan tussen Delft en Eindhoven qua groei.’

Verschillen in bachelor en master

Bij de bacheloropleidingen ziet de UT vooral groei in het aantal studenten vanuit het westen van Nederland en buiten Europa (+ 24 procent). Dat laatste heeft voor een groot deel te maken met de doorstroom vanuit het Twente Pathway College, weet Van der Ploeg. Daarentegen daalt de bachelorinstroom vanuit de EU met 12 procent.

De masterinstroom op de UT toont een ander beeld. Daar is een forse toename van Nederlandse en Duitse studenten – respectievelijk 26 en 33 procent. Dat komt vooral door de doorstroom van bachelor naar master. Maar er is ook een flinke afname te zien, in studenten uit andere EU-landen (22 procent) en studenten van buiten de EU (36 procent).

Crisis of niet?

‘Het is lastig om stellig te zeggen dat deze verschillen alleen maar door de coronacrisis komen’, zegt Van der Ploeg. ‘Maar het heeft er wel alle schijn van. We zien dat de externe internationale instroom daalde en daar spelen allerlei corona- en niet-corona-factoren in mee. Denk aan internationale ontwikkelingen als de Brexit, het moeilijker verkrijgen van beurzen, ambassades die gesloten bleven vanwege corona en andere reisbeperkingen. Hoe dan ook begeleiden we de vooraanmelders die in september niet konden beginnen naar een nieuw startmoment.’

‘Zorgelijke’ cijfers ATLAS

Ook zijn er opmerkelijke verschillen per opleiding. De bachelor psychologie stijgt bijvoorbeeld met 30 procent. Bij technische natuurkunde stijgt de instroom ook met 30 procent. ‘TN’ lijkt daarmee de vruchten te plukken van het jarenlang te boek staan als absolute topopleiding. De bacheloropleiding Management, Society & Technology stijgt relatief flink. Ook de masters psychologie, business administration en biomedical engineering zitten in de lift.

Minder rooskleurig zijn de instroomcijfers voor de masteropleiding Business Information Technology, die volgens Van der Ploeg wat afhankelijker is van instroom van buiten de EU. Bij University College ATLAS, waar de instroom jarenlang beneden verwachting was, valt de grootste klap: een instroomdaling van 32 procent. ‘Dat is heftig en zeker zorgelijk’, aldus Van der Ploeg.

‘Positief beeld’

Over de gehele linie heerst echter tevredenheid, benadrukt het hoofd marketing. ‘Ik denk dat we van een positief beeld kunnen spreken, ook richting de toekomst. Ondanks dat de campus bijna letterlijk leeg geveegd is in maart, is dit een compliment waard voor het team en de opleidingen. We dachten in creatieve oplossingen om in de behoeftes van studiezoekers te voorzien.’

Open dagen komende week online

De open dagen van de UT staan komende week gepland en vinden verspreid over twee dagen volledig online plaats. ‘In eerste instantie wilden we een mix van fysiek en online aanbieden, maar dat is in de huidige situatie niet mogelijk’, zegt Van der Ploeg. ‘We willen studiezoekers de campusbeleving bieden, daarom hopen we vanaf januari eenzelfde campussafari als eerder aan te bieden, in combinatie met rondleidingen van studenten.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.