Slechts negen eerstejaars voor ATLAS

| Rense Kuipers

Slechts negen studenten stroomden afgelopen september in bij University College Twente (ATLAS), een historisch laag aantal. Decaan Heleen Miedema noemt de ‘noodgedwongen aandacht voor interne zaken’ als oorzaak.

Photo by: Frans Nikkels

‘Dat was even slikken’, zegt ATLAS-decaan Heleen Miedema over de tegenvallende cijfers. ‘Het evaluatierapport van Margot Kok speelde zeker een rol.’ De decaan noemt ook de politieke internationaliseringsdiscussie en de tijdelijke wervingsstop op internationale studenten als oorzaak. Daarnaast was bij ATLAS de marketing niet op orde. ‘Onze marketeer vertrok in januari en haar opvolger begon in juni’, aldus Miedema.

Zelf zegt ze in de veronderstelling te zijn geweest dat dit aspect geborgd was in de organisatie. ‘Ik heb me daar vanuit vertrouwen niet mee bemoeid, maar had het beter moeten controleren. Naar aanleiding van het evaluatierapport was er een sterke interne focus om de boel te verbeteren. We hadden minder oog voor de buitenwereld. Daar merken we nu de gevolgen van.’

Gebrek aan zichtbaarheid

Dat moet veranderen volgens de decaan. ‘We schreven een nieuw businessplan met een langetermijnbegroting, waarbij marketing bovenaan het prioriteitenlijstje staat. Bij een instroom van vijftig studenten draaien we break-even, daar moeten we naartoe.’ Het gebrek aan zichtbaarheid is problematisch, vervolgt ze. ‘Voor de gehele UT eigenlijk. Confronterend was dat we in gesprekken met decanen van middelbare scholen te horen kregen dat ze niet eens wisten van ons bestaan.’

Buiten de deur kijken

Een ander onderdeel van het businessplan is om bepaalde onderdelen van ATLAS extern aan te bieden. ‘Voor docenten zetten we een Senior Kwalificatie Onderwijs-traject op. Daarin kunnen UT-docenten drie jaar lang hun onderwijs binnen een semester binnen ATLAS verzorgen en zichzelf en hun onderwijs ontwikkelen op basis van een zelfgekozen onderwijsinnovatie. Dit kan voor docenten van de UT, maar ook voor docenten uit Nederland en andere landen, die een gepersonaliseerd traject volgen.’

Studenten van buiten ATLAS moeten ook een semester van het University College kunnen volgen, aldus Miedema. ‘We kunnen een drietal semesters als integrale onderdelen aanbieden. Niet alleen aan studenten binnen de UT, want dan zouden we intern met geld schuiven. We kijken juist ook buiten de deur, op nationaal en internationaal niveau. Trekken we veel externe studenten aan voor zo’n semester, dan is dat winst voor zowel ATLAS als de UT.’

Volgens de ATLAS-begroting moeten er in september 2024 vijfentwintig eerstejaars instromen, oplopend tot een stabiel aantal van vijftig studenten per 2028. ‘Vanaf dat jaar moeten we uit de rode cijfers zijn’, zegt Miedema. ‘Ik kreeg als interim-decaan de taak mee om hier een duurzame organisatie van te maken, daar hoort ook financiële duurzaamheid bij.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.