Uraad: UT allesbehalve ‘people first’ in conflictsituaties

| Jelle Posthuma

De universiteitsraad vindt dat de menselijke maat ontbreekt bij conflictsituaties tussen de UT en haar werknemers. ‘Onwillige’ medewerkers worden geïsoleerd en moeten ‘slikken-of-stikken’. Een eerste advies: stop de samenwerking met Capra Advocaten, ‘’de pitbull van overheidsinstanties’’.

Een reorganisatie, een verstoorde verhouding met leidinggevenden of een functieverandering: er zijn verschillende redenen waarom UT-medewerkers op zoek moeten naar een nieuwe plek binnen de universiteit. Maar de begeleiding voor deze medewerkers naar een nieuwe plek laat te wensen over, zei Dick Meijer (PvdUT) woensdagmorgen in de Uraad. Als het vervolgens uitdraait op een conflict, voldoet de UT bovendien niet aan haar eigen adagium ‘people first’. ‘Onwillige medewerkers worden geïsoleerd, krijgen de schuld en moeten slikken of stikken.’

Volgens Meijer heeft de UT een slechte ‘track record’ als de rechter er aan te pas moet komen. In het recente verleden lieten rechters zich niet zelden ‘laatdunkend’ uit over de onderbouwing van rechtspositionele besluiten en de dossiervorming door de universiteit, aldus het Uraadslid. Ook hekelt Meijer de rol van het ingehuurde advocatenkantoor Capra. De advocaten zouden bij conflictsituaties een ‘agressieve werkwijze’ hanteren. ‘Ze maken hun bijnaam, de pitbull van (semi)overheidsinstellingen, helaas volledig waar.’

Advies

Daarom raadt de Uraad het CvB aan om per direct te stoppen met Capra-advocaten en op zoek te gaan naar een advocatenkantoor dat past bij het eigen adagium ‘people first’. Ook moet de herplaatsing van op drift geraakte medewerkers beter worden geregeld, bijvoorbeeld door transparanter te communiceren over vacatures binnen de organisatie. Op dit moment krijgen medewerkers geen eerlijke kans om elders binnen de universiteit een nieuwe plek te vinden, aldus Meijer. Volgens het Uraadslid onderschrijven de vakbonden en P-Nut (het Promovendi Netwerk van de UT) de adviezen van de universiteitsraad aan het CvB.

Om hoeveel conflictsituaties het precies gaat, is niet bekend. Het advies is gebaseerd op recente, individuele gevallen, schrijft de Uraad. Een betere verslaglegging over conflictsituaties, bijvoorbeeld over de gemaakte juridische kosten, is daarom vereist. In haar reactie gaf Machteld Roos, vicevoorzitter CvB, toe dat ze de brief nog niet goed had kunnen bestuderen vanwege de late verzending. Ze zei de signalen ‘zeer serieus’ te nemen. ‘Als het nodig is, zullen we acteren. Want we willen dat het past bij onze ideeën als people first universiteit.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.