UT vangt bot bij rechter: medewerkster terug in dienst

| Redactie

De kantonrechter in Enschede wijst de door de UT gevraagde ontbinding van een arbeidsovereenkomst met een medewerkster bij de faculteit BMS af. De vrouw kan per 1 december, na een periode van bijna twee jaar thuiszitten, weer aan de slag op de campus.

De vrouw werkt al sinds 1986 voor de universiteit. Na een studieperiode wilde de medewerkster eind 2019 weer aan de slag als controller van de faculteit BMS, maar dat zag de decaan van de faculteit niet zitten. Er zou een verschil van inzicht zijn ontstaan over de invulling van haar functie als controller. De decaan zag haar op de langere termijn niet meer functioneren in deze functie. Ook was er volgens de UT inmiddels sprake van een verstoorde arbeidsverhouding.

Van een verschil van inzicht over haar functie als controller of een verstoorde verhouding was volgens de werkneemster geen sprake. In haar verweer verwijst ze naar een advies van de bezwarencommissie van de UT en naar de uitkomst van een draagvlakonderzoek dat door de universiteit zelf werd ingesteld. In het onderzoek kon niet worden vastgesteld dat er sprake was van een verschil van inzicht of een verstoorde verhouding.  

Ondertussen zit de vrouw al bijna twee jaar thuis. Ondanks meerdere lijmpogingen kwamen de twee partijen er samen niet uit. De kantonrechter gaf de vrouw vorige week gelijk: de arbeidsovereenkomst tussen de UT en de medewerkster wordt niet ontbonden. Vanaf 1 december 2021 kan de vrouw weer aan de slag in haar functie als controller van de faculteit BMS.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.